Zlepšujeme Znojmo

Facebook

Články

Naši zastupitelé

Lukáš David

člen Okrašlovacího spolku, člen Destinační společnosti ZnojmoRegion, muzikant, průvodce

Jakub Krainer

zakladatel Znojmo bez hazardu, Piano ve Znojmě; nohejbal

Petr Bojanovský

Zahrada, víno, vodní sporty

Jiří Kacetl

cestování, kartografie, rocková hudba, hra na klávesy

Monika Proche

patchwork, četba, vycházky se psem

Naši členové a příznivci

Milena Kohoutková

jóga, cestování, příroda

Bohumil Kašpárek

sport, kutilství, zahrádkaření

Olga Štefaniková

výtvarné umění, zahrada, divadlo

Přemysl Karpíšek

fotografování, cyklistika, postcrossing

Otto Bouda

zahrada, výroba marmelád

OTTO BOUDA, předseda komise pro životní prostředí

Mým dlouhodobým plánem je zelený okruh kolem města s cestou pro cyklisty a pěší. Měl by vést podél potoka Leska, okolo Dyje a uzavírat se přes Gránice

Komise se musí zaobírat všemi aspekty životního prostředí ve Znojmě a příměstských obcí. Konkrétně bych chtěl, aby se zlepšila údržba a dosadba zeleně. Zde je prostor pro využití nových technologií a postupů.

Nechceme se úzce soustředit pouze na posuzování kácení stromů, jak tomu bylo v minulosti. Spektrum témat naší komise by mělo obsahovat čistotu města, údržbu zeleně, odpady, hlukem, vlivy dopravy, změnu klimatu ve městě až po nové technologie zlepšující údržbu a výsadbu zeleně.  Komise se bude zabývat i vzhledem města a vizuálním smogem.

Mgr. ZBYNĚK STURZ, Ph.D., člen komise kulturní a cestovního ruchu

Město nejsou jen kamenné kulisy

Znojmo v sobě skrývá jedinečný potenciál průsečíku historických památek a přírodních krás. Coby absolvent oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví však dobře vím, že zásadní přidanou hodnotu tvoří lidé.

Spolu s oficiální produkcí Znojemské Besedy si proto zasluhuje podporu i „kultura zdola“, tedy místní talentovaní umělci, zapálení organizátoři či nejrůznější spolky, sdružení a soubory.

Jakožto učitel hledám kromě zábavy i poučení, proto bych rád přispěl k rozšíření atraktivních expozic, které budou prezentovat specifika regionu; mojí badatelskou specializací jsou přitom bolavé dějiny 20. století.

Jsem jednoznačně pro rozvoj kulturně-společenského centra v areálu hradu a zbudování přilehlé „muzejní čtvrti“, díky které se Znojmo stane živým městem s neopakovatelnou atmosférou.

Pestrá a kvalitní kulturní nabídka zpříjemní volné chvíle nejen místním, ale může být dalším magnetem pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, kteří se u nás namísto odpoledního výletu rozhodnou strávit celý víkend či ideálně rodinnou dovolenou.

VÁCLAV MACOUN, člen komise pro prevenci kriminality

V názvu naší komise je slovo „prevence“, naším cílem je totiž konfliktům a střetům z oblasti drobné kriminality předcházet.

Město má omezené možnosti, jak kriminalitě předcházet. Může však vytvořit prostor pro koordinaci a komunikaci mezi relevantními institucemi a zároveň je podporovat.

Musíme být tedy v kontaktu nejen s probační a mediační službou či policií státní i městskou, ale i se sociálním odborem. Stejně důležitými partnery pro nás jsou i další členové komise z řad neziskových organizací, jako jsou například Charita, společnost Podané ruce, nízkoprahové centrum Coolna a další. Zástupci těchto organizací jsou členy komise.

Ze své dřívější práce v této komisi vím, že funkční důvěrná platforma pro spolupráci všech relevantních aktérů je důležitá. Každá ze zapojených organizací má jen omezené způsoby, jak s problematickou situací pracovat. Pokud se ale podaří zapojit do spolupráce více organizací, rozšíří se paleta nástrojů. Delikvence se totiž často dopouštějí ti, kteří mnohdy mají i jiné problémy. A pokud jim pomůžeme se z problematické situace dostat, nabídneme jim řešení, a předejdeme tím budoucím problémům.

PŘEMYSL KARPÍŠEK, předseda dopravní komise

Za ideální považuji, když se na nás budou lidé obracet se svými podněty či náměty na zlepšení, neboť každý ví, kde je v jeho okolí ožehavá situace.

Již dlouhá léta se zabývám dopravou, je to můj koníček, zároveň pracuji jako dispečer mezinárodní nákladní dopravy. S prací v dopravní komisi mám zkušenosti z minulého volebního období. Nejpalčivější problém Znojma je chybějící obchvat, bohužel investorem není město Znojmo, ale ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Problémem je celkově špatné dopravní napojení na zbytek republiky. Zde může město Znojmo vyvíjet tlak a poskytovat státu součinnost.

Dalším problematickým tématem je parkování. Všichni víme, že jak praví staré přísloví, není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, a právě v oblasti dopravy to platí dvojnásob. Například část obyvatel si přeje zklidnění centra, část naopak bude požadovat navýšení parkovacích míst. Já osobně se snažím hledat inspiraci k řešení problémů i v jiných městech jak u nás, tak v zahraničí a najít přijatelný kompromis pro obě strany.

Ing. KAREL FIALA, člen komise pro životní prostředí, absolvent Vysoké školy zemědělské (dnešní Mendlovy univerzity)

Znojmo stojí zajisté za to, aby bylo milováno.

Starost o životní prostředí ve své komplexnosti je prostředkem, jak zlepšit kvalitu života. V občanské společnosti musí rovněž platit, že životaschopná struktura nemůže vycházet primárně z institucí, nýbrž z jednotlivých lidí. A právě k tomu chci přispět.

Svoji práci v komisi pro životní prostředí chápu jako odbornou činnost, jež nahlíží na daný problém specifickým prizmatem člověka, který usiluje o určitou kvalitu života. Stanovisko komise je podkladem pro vedení města, aby mohlo učinit rozhodnutí ve všech dalších souvislostech.

Moje priority jsou

  • Městská zeleň, a to s důrazem na zděděné rodinné stříbro v podobě městských parků.
  • Zachycování srážkové vody a její používání k závlahám. Jedná se o velké množství této vzácné tekutiny, jež v současné době odtéká pryč z města.
  • Urbanismus a jeho vliv na kvalitu života ve městě.

Kontakty

info@proznojmo.cz

Číslo našeho bankovního účtu je 2800561411 / 2010