Pojďte s námi zlepšovat Znojmo

pro Znojmo
Slider

Naše vize

Doprava a parkování

pro 21. století

Uděláme vše pro dokončení obchvatu.

Postavíme parkovací dům.

Zlepšíme provázanost a hustotu MHD.

Vybudujeme cyklistický okruh okolo města.

Zřídíme půjčovnu (elektro)kol.

Rodina, vzdělání a kvalita života

investice pro naši budoucnost

Zahájíme spolupráci firem a středních škol.

Otevřeme jazykové kurzy pro veřejnost.

Nabídneme pestřejší volnočasové aktivity rodinám.

Opravíme a zkulturníme dětská hřiště.

Vytvoříme možnosti aktivního trávení času pro seniory.

Radnice pro občany

nejen slova ale i činy

Chceme zlepšit komunikaci s občany a vytvořit přehlednější internetové stránky s jednoduchým vyhledáváním.

Chceme zvýšit  význam a prestiž poradních orgánů výborů a komisí rady města, včetně komisí pro příměstské části. S obyvateli městských částí chceme vést dialog o jejich potřebách v průběhu celého volebního období.

Chceme více dbát na průběžnou údržbu komunikací, zeleně a městského mobiliáře.

Chceme ukončit plýtvání veřejnými prostředky na politický marketing a zbytečné právní služby a studie.

Chceme iniciovat vytvoření nového strategického plánu s širokou podporou politických subjektů napříč politickým spektrem.

Podnikání, turismus a příležitosti

pro úspěšné město

Podpoříme znojemské podnikatele.

Nabídneme pracovní uplatnění v našem městě a jeho blízkém okolí.

Zintenzivníme spolupráci s rakouskými kolegy z oboru turismu, vinařství a gastronomie.

Zesílíme propagaci unikátního spojení historického centra a NP Podyjí.

Vybudujeme společenské a komunitní centrum z bývalého „Domečku“.

Oživení centra

Příjemné město

Rozšíříme pěší zónu.

Doplníme vodní prvky a zelené plochy.

Zvýšíme počet veřejných wc.

Umožníme vznik dalších předzahrádek.

Podpoříme večerní život a delší otevírací doby.

Kultura, sport a volný čas

pro všechny generace

Dotace města namíříme k mládeži.

Rozšíříme kulturní nabídku ve Znojmě.

Podpoříme aktivní místní sportovce, umělce a organizátory akcí.

Zlepšíme činnost a zapojení infocentra.

Nabídneme volnočasové prostory veřejnosti.

Bezpečnost

bez kompromisů

Omezíme provoz heren na celém území města.

Vytvoříme krizový bezpečnostní plán pro Znojmo.

Otevřeme dluhovou poradnu.

Posílíme městskou policii a večerní hlídky.

Zaměříme se na prevenci kriminality.

Články

Naši kandidáti

PB_600

Aktuálně

Kontakty

info@proznojmo.cz