PRÁCE V KOMISÍCH A VÝBORECH VE ZNOJMĚ? VÝNOSNÝ „VEDLEJŠÁK“!

Účast zastupitelů ve výborech a komisích je prý pouhé “vysedávání” a zřízení výborů, které by kontrolovaly zásadní agendu, jako je majetek a územní plánování, by stálo „miliony korun“. Takto v médiích bagatelizuje práci zastupitelů znojemský starosta Jan Grois (ČSSD). Proto je s podivem, že jeho kolegové z oranžového týmu i z koaličních stran ODS a ANO si až na výjimky uzurpovali všechna místa v poradních výborech a komisích. A že díky nim ročně čerpají miliony korun z městských peněz.
Vedle starosty Groise a místostarosty Malačky, kteří pracují jako politikové na radnici na plný úvazek, všichni ostatní zastupitelé z Groisovy ČSSD hromadí funkce v poradních orgánech. A za každou z těchto funkcí pobírají odměny, které, ač jsou to pouhé přivýdělky, mnohdy přesahují plat znojemského voliče za práci na plný úvazek.

V tabulce jako příklad předkládáme souhrnný přehled funkcí a nárokových měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů za starostovu ČSSD od 1. ledna 2019 tak, jak prosincové zasedání zastupitelstva stanovilo.

platy komisí proznojmo

Celkem pobírá sedm neuvolněných zastupitelů ČSSD ve Znojmě měsíčně z městské pokladny bezmála 100 tisíc korun! Podobně „přezaměstnaní“ sběratelé funkcí jsou i další politikové koaličních stran – šest zastupitelů z ANO a dva za ODS, což stojí město dalších více než 100 tisíc měsíčně. Celkem za čtyřleté volební období tedy městská pokladna zchudne za neuvolněné zastupitele vládnoucích stran o 10 milionů korun, a to už opravdu není málo. Naopak ti členové komisí, kteří nejsou zastupiteli, i když jsou v daném oboru odborníci, podle předpisů vydaných městem žádnou odměnu nedostávají, a to ani jako kompenzaci za časovou ztrátu.

Domníváme se, že tyto odměny nejsou přiměřené, vůči voličům a daňovým poplatníkům ve městě jsou naopak vysoce nemorální. Práce zastupitelů pro město by nikdy neměla být honorována nad rámec běžných mezd na trhu práce.

Proto na únorovém jednání zastupitelstva navrhneme změnu systému. Při souběhu funkcí bude neuvolněnému zastupiteli přiznána pouze odměna za jednu, nejvíce placenou funkci. Tím koaliční zastupitelé buď ztratí motivaci ke hromadění funkcí, nebo prokážou, že jim o odměny nejde a že jsou ochotni v komisích pracovat i bez nároku na odměnu. Ušetřené peníze chceme použít na opravy městských chodníků a vozovek tam, kde je to nejvíce potřeba.

Odměny však bohužel nejsou jediný problém. Tím, že koaliční politici obsazují téměř všechna místa ve výborech a komisích, prakticky blokují práci opozice. Ta byla připuštěna pouze do finančního a kontrolního výboru a poprvé od listopadového převratu v roce 1989 tak nebude mít možnost plně se zapojovat do práce pro město ve jménu občanů, kteří jim dali důvěru.

Účast ve výborech a komisích je totiž pro opoziční zastupitele klíčová. V poradních orgánech města, které se scházejí jednou či dvakrát do měsíce, se projednává řada důležitých věcí, přijatá doporučení a stanoviska pak přes městskou radu často putují na jednání zastupitelstva, které se schází méně často. Tím, že opozice nemá zastoupení v komisích, pak se nemůže aktivně zapojit do diskuse a svým hlasováním vyjádřit své postoje a názory. Zároveň se nedostane k informacím a místo toho je musí složitě získávat dílčími dotazy na jednotlivé úředníky.

Také proto jsme v prosinci navrhli vznik dvou nových výborů, kde by mohla opozice účinně kontrolovat agendu svěřenou výhradně zastupitelstvu, a to komise pro prodej městského majetku a změny územního plánu. Koalice však návrh smetla ze stolu. Zároveň se ohrazujeme proti výtce pana starosty, že naši zastupitelé PRO ZNOJMO měli v minulém volebním období v komisích a výborech špatnou docházku. Není to pravda.

Ing. Petr Bojanovský, Mgr. Lukáš David, PhDr. Jiří Kacetl, Bc. Jakub Krainer, JUDr. Olga Štefaniková, zastupitelé města za PRO ZNOJMO