Další nepromyšlený zásah do urbanismu Znojma

EkonomikaZnojmáci se v první březnové dekádě roku 2016 dozvěděli na první pohled úžasnou zprávu. Jihomoravský kraj začne za Kolonkou a areálem Policie ČR na Pražské, tedy ve čtvrti s polozapomenutým starým názvem Mansberk, stavět novou budovu rychlé záchranné služby a brzy i nový areál okresní hasičské stanice.

Není to žádná novinka, informace se v této souvislosti objevily již ve volebním roce 2014. A protože máme letos další volební rok, na podzim budou krajské volby, je potřeba voliče ujistit o dodrženém slově. Je to jistě v pořádku, sliby těch, kteří drží politickou moc, mají být splněny. A město nový areál pro záchranku a hasičskou stanici potřebuje, o tom není sporu.

Problém ale nastal v tom, jakým způsobem byl proveden výběr stavebního místa a jak do rozhodování byla zapojena občanská i odborná veřejnost ve Znojmě. Když jsem pana starostu Gabrhela na zasedání zastupitelstva v prosinci 2014 žádal, aby jako krajský zastupitel a poslanec parlamentu v jedné osobě tento záměr kraje představil a řádně projednal s veřejností, přislíbil, že se tak stane. Slib však nesplnil, projekt velmi rámcově popsaly na svých stránkách pouze radniční Znojemské listy.

Diskuse s občany, kteří v lokalitě kolem Kolonky a na Pražské u katastrálního úřadu bydlí, nebyla žádná. Proběhlo i územní řízení, ke kterému podle našeho názoru zcela protizákonně, zřejmě aby vše proběhlo rychle a hladce, nebyly přizvány ani občanské spolky, ač o to předem stavební úřad žádaly. Hovořím s občany z této čtvrti; nikdo z úřadu se s nimi o tom nebavil, bojí se však stěžovat si, co kdyby se někdo z mocných začal nějakým způsobem mstít…?

Znovu zdůrazňuji, že obě instituce veřejné služby ve Znojmě mají zcela právem dostat nové a důstojné podmínky pro svoji činnost a zázemí. Přesto při pohledu na územní plán Znojma a na pozemkové vlastnictví kraje, státu a města v něm by bylo možné po řádné diskusi najít mnohem vhodnější lokality. Napadají mě například městské pozemky pro v minulých dnech představenou zamýšlenou obytnou čtvrť „Pod Městským lesíkem“ při Přímětické a Únanovské ulici. Záchranka a hasiči by odtud měli rychlý nájezd na budovaný obchvat, a tím pádem do všech koutů města, za lesíkem je hned okresní nemocnice, blízko jsou odtud i rychle se rozrůstající Přímětice.

Jenže diskuse o umístění probíhala někde daleko od Znojma, za stolem krajských či státních úředníků, a vliv vedení města a městské architektky byl očividně nulový. Starý zastavovací plán prvorepublikového starosty Mareše, k jehož odkazu se pan starosta Gabrhel tak rád velkými verbálními gesty hlásí, počítal na nejvýše položeném bodě Mansberku s pokračováním pěkné a klidné vilové čtvrti. Za zdejší stavební parcely, které by město se státem směnilo, by si už jen pro luxusní výhledy na znojemský hrad, Hradiště a Gránické údolí mnoho movitých kupců rádo připlatilo. Je to škoda. Volební slib ČSSD bude sice splněn, ale za cenu trvalého a hlubokého šrámu do městského urbanismu této duchem ryze „marešovské“ čtvrti Znojma.