ODMĚNY, ODMĚNY, ODMĚNY...

Před dvěma týdny jsme publikovali zprávu týkající se systému odměňování neuvolněných zastupitelů města Znojma a našeho návrhu tento systém změnit. Dnes odpoledne zasedá zastupitelstvo, tak nám držte palce, abychom avizovanou změnu v hlasování prosadili: požadujeme zamezit kumulaci odměn v případě souběhu dvou a více funkcí a naopak zavést velmi skromnou odměnu (500 Kč) pro ty, kteří nejsou členy zastupitelstva a v komisích jako odborníci dosud pracovali zdarma.

Protože se mnozí z vás minule oprávněně ozvali, že jsme do příkladové tabulky vybrali pouze zastupitele za vládnoucí ČSSD, a protože jsme byli nařčeni z toho, že „křičíme, protože jsme sami o peníze přišli”, dovolujeme si tentokrát zveřejnit přehledné grafy, které ukazují celkový objem finančních prostředků, které za celé minulé volební období 2014-2018 (tj. čtyři roky) spotřebovali na odměnách všichni zastupitelé všech politických subjektů (uvolnění i neuvolnění). Z těchto grafů jde jasně vidět, která politická strana z peněz vás, daňových poplatníků, profitovala nejvíce. Posuďte sami.

Odměny Proznojmo