O KAPRECH, RYBNÍCÍCH A OMEZENÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Bc. Jakub Krainer, zastupitel PRO ZNOJMO

Od října máme nové zastupitelstvo, od revoluce již osmé. Na první pohled nic zásadního. Je však první, které nepřipustilo opozici do komisí. Proč je to špatně?


Ve Znojmě mohlo volit 27 239 voličů. Tuto možnost využilo 11 391 obyvatel. Nevyužili však všechny své hlasy. Abychom získali představu, kdo získal jakou důvěru, přináším pro zjednodušení počet hlasů pro stranu dělený počtem kandidátů (31). V takovém modelu zjistíme, že 2 597 lidí volilo ČSSD, 2 007 ANO a 1 057 ODS. Jinými slovy radniční koalici volilo 5 661 lidí. Kandidátku Pro Znojmo, nejsilnější opoziční stranu, volilo 1 483 znojemských občanů, KSČM 1 004, KDU-ČSL 640, SPD 584 a Piráty 554 občanů. Propadly hlasy dvou stran, které nepřekonaly pětiprocentní hranici: 498 hlasů „Znojmákům“ a 338 nestraníkům – sportovcům. Nejméně 5 101 znojemských občanů tedy k volbám přišlo, vládní strany nevolilo, přesto je dle logiky pana starosty v komisích nebude nikdo zastupovat. Co to znamená?

o kaprech pro Znojmo

Řadový zastupitel dostává podklady pro zasedání zastupitelstva deset dní před konáním zastupitelstva, zpravidla v pátek. Vždy se jedná o 60 až 80 bodů, každý z nich má svoji samostatnou situační zprávu. Pokud se chce zastupitel na něco zeptat, potřebuje další informace, musí během pouhých pěti pracovních dnů kontaktovat příslušného úředníka a doufat, že ten stihne odpovědět. Zastupitel chodí do práce jako všichni ostatní, příprava na zasedání zastupitelstva tedy probíhá po večerech a o víkendech. Hlasování o bodech na zasedání zastupitelstva je velmi odpovědné – rozhodujete v něm o prodejích majetku, dotacích, o rozpočtu města, který v loňském roce přesáhl miliardu (!) korun. Body do zastupitelstva a agenda městské rady coby „vlády města“ se ve velkém předstihu detailně projednávají, ano správně – ve výborech, resp. v komisích. Představte si je jako znojemská ministerstva. Máme komisi majetkovou, bytovou, sociální, kulturní či bezpečnostní. Celkem je jich v tomto volebním období 24 (13 komisí + 11 příměstských), což je mimochodem rekord, v minulosti bylo komisí vždy méně.

Až do nástupu koalice ČSSD-ANO-ODS fungovaly komise řádně. Koalice v nich měla většinu (proč ne, má ji i v zastupitelstvu), ale prodiskutovala body s opozicí, a dokonce i se zástupci veřejnosti. Nynější radnice se ale v komisích vědomě uzavřela a opevnila. Důvody pro takové jednání může mít dva.

Na první jsme upozornili v minulém čísle Znojemských listů. Koalice si pro sebe (svým zastupitelům) v komisích a výborech za toto volební období rozdá 10 milionů korun. Až se někdo bude divit, proč před dalšími volbami visí po celém městě ČSSD a ODS, odpověď může najít zde. Deset milionů, za které bychom mohli mít dětská hřiště nebo spravené chodníky. Koalice nás za odhalení jejího citlivého místa ihned napadla, že o peníze jde ve skutečnosti nám. S chladnou hlavou jsme tedy na posledním zastupitelstvu reagovali návrhem na zastropování odměn pro členy komisí. Aby nedocházelo k tomu, že zastupitelé sedí na více židlích a pobírají všechny odměny. Náš návrh nepřekvapivě neprošel. Kapři si rybník nevypustili.

Druhý důvod je informační. A o ten nám jde především. Je obrovský rozdíl, jestli v majetkové komisi jste, nebo nejste. Koalici podle všeho vyhovuje, že jí nikdo nevidí „pod prsty.“ Proč sestava ČSSD-ANO-ODS blokuje komise výhradně pro sebe? Pro peníze nebo kvůli informační blokádě? Oba důvody jsou pro řádné fungování města Znojma mimořádně špatné.

Pan starosta se teď bude vykrucovat, že si přece o informace můžeme dopisovat s úředníky, nebo že můžeme dokonce zažádat o přístup na komisi. Takový postup je pro informační šero výhodný hned několikrát. Zaprvé o naší účasti na jednání komise budou členové komisí z řad ČSSD-ANO-ODS hlasovat teprve na místě poté, co se uvolníme z práce a na jednání osobně dorazíme. Mohou nás ale také klidně odmítnout a poslat domů. Když už nám přesto milostivě účast povolí, narazíme podruhé. Nečlen komise nemá možnost se podle nových předpisů GDPR seznámit s materiály, které komise projednává. Údaje jsou skutečně citlivé a členové komisí a výborů podepisují závazek mlčenlivosti a musí být poučeni o nakládání s daty. Každému jednání každé komise by tedy musel být přítomen pověřenec pro ochranu osobních údajů města Znojma a znovu provést školení. No a do třetice, když už bychom náhodou prošli celým martyriem, jako „hosté“ stejně nemůžeme hlasovat. A o to této radniční koalici běží. Nebo ne?

Nejúsměvnější na celé věci je, že se pan starosta tváří jako sjednotitel a nová přátelštější tvář po Ing. Gabrhelovi. V novinách slibuje, že „s opozicí k sobě cestu najdeme.“. Pravda je ale přesně opačná. K takové represi za bývalých starostů ČSSD, ani nikdy předtím nedošlo. Na email s naší nominací do tehdy první zveřejněné komise z 5. 12. 2018 se dodnes neobtěžoval odpovědět ani pan starosta, ani nikdo z místostarostů. Na zastupitelstvu nás však neopomněl vyzvat k osobnímu jednání. Vhozenou rukavici jsme zvedli a jednali. Dokonce třikrát. V různých sestavách. Odpověď byla třikrát stejná, třikrát zamítavá a komise jsou stále jen pro vyvolené.

My bychom cestu našli rádi, pane starosto. Alespoň do komisí, kde bychom mohli kontrolovat radnici ve složení ČSSD-ANO-ODS. Ale Vy nám ji opakovaně zatarasujete. Někomu zřejmě kontrola a diskuse v komisích vadí. A tak se ji snaží co nejvíce oddálit. 5 661 voličských hlasů se opevnilo na radnici a zbylým 21 678 občanům města Znojma vzkazuje, že jiný názor je nezajímá.
Pane starosto, je půl roku po volbách. Je čas otevřít komise opozici a všem občanům.