Má paní nárok na byt? A poprvé proti všem.

Jak a proč jsme hlasovali na červnovém zastupitelstvu.

Vážení spoluobčané, za klub PRO ZNOJMO jsme se rozhodli Vás blíže seznámit s naší prací na zastupitelstvu a informovat o našich hlasováních. Dnešní úvodník z červnového zastupitelstva jsem dostal jako benjamínek našeho klubu za úkol já.

Abyste získali představu, jak takové zasedání zastupitelstva vůbec vypadá, pokud jste ještě na žádném nebyli, což mimochodem vřele doporučuji, scházíme se v budově radnice na Obrokové ulici v jednacím sále, který těsně dostačuje potřebám a kapacitám celého ansámblu. Kromě 31 zastupitelů se do sálu musí vejít i zapisovatelé, úředníci, zástupce městské policie, vedoucí odborů, novináři a občas také žadatelé dotací či jiní zástupci veřejnosti. Bohužel kapacita je plná po okraj, takže nezřídka příchozí veřejnost musí celé dlouhé jednání ve vydýchaném prostoru prostát, což spoustu zvláště starších a slabších občanů odrazuje. Tato situace by se naštěstí měla zlepšit po dokončení rekonstrukce sálu na náměstí Armády.

zasedání pro znojmo

A teď k samotnému hlasování. Politickou moc a většinu drží vládní koalice, která se většinou dokáže domluvit na jednáních Rady (9 radních ze tří koaličních stran) a na zastupitelstvu už svojí celkovou většinou (ČSSD 9, ANO 7, ODS 3, celkem 19) pohodlně schvalují jeden bod za druhým. Téměř ve všech bodech se koalice může opřít i o hlasy SPD (2) a KSČM (2). Jedinými rebelanty tak zůstává třetina zastupitelů z řad PRO ZNOJMO (5), KDU-ČSL (2) a Pirátů (1). I naše trio však hlasuje pro většinu bodů v zastupitelstvech a na zadní se staví pouze ve výjimečných případech.

Body nejsou předjednané

Zdržujeme se pouze tam, kde nemáme dostatek informací a nejsme tedy o záměrech současného vedení města plně přesvědčeni. To se nám v tomto období bohužel stává častěji, neboť v komisích města, kde se body do zastupitelstva, nakládání s městským majetkem a nejrůznější záměry projednávají, zasedají výhradně zástupci ČSSD, ANO a ODS.

Tato extrémní situace má za následek, že body v tomto volebním období neprocházejí faktickou diskusí v komisích a zastupitelům jsou rozesílány v nejzazším zákonném termínu 8 dní před konáním zastupitelstva. V tak krátké době už zvládnete desítky stran situačních zpráv pouze pročíst. Na řešení nebo snad dokonce vyřešení sporných míst už nám nezbývá čas.

My se tedy v týdnu před zastupitelstvem svoláváme alespoň jako PRO ZNOJMO, jednotlivé body si vydiskutujeme mezi sebou a na pondělní zastupitelstvo přicházíme obeznámení a připravení alespoň do této míry.

Začátek je vždy volný a ve shodě. Doplnění programu, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. To jsou tři lidé vepředu pod vedením města, kteří nahlas předčítají body, o kterých právě hlasujeme. Taktéž bod 5, zpráva o činnosti Rady města, nemívá odpůrců. Ještě jsme si schválili plán zasedání pro druhou polovinu roku a na řadu mohly přijít politické body.

Vypíši jenom ty, ve kterých jsme hlasovali jinak, a připojím důvody, proč se tak stalo. Bod 13, rozpočtové opatření, je příklad výše zmíněného nepředjednání v komisích. Nebylo nám dopředu dostatečně vysvětleno, proč a jak bychom měli hýbat se schváleným rozpočtem města.

U bodu Závěrečný účet hospodaření města 2018 jsme se také zdrželi, protože bychom v rozpočtu rádi viděli více úspor a na výdajové straně také investice. Příliš velká část rozpočtu jde z našeho pohledu na samotný provoz města a logicky pak chybí finance na opravy a budování Znojma.

V bodě 15, projektu vnitrobloku jsme se opět zdrželi pro nedostatek informací. Často s věcným záměrem souhlasíme, ale bohužel nejsme přizvání k jeho projednání a nemůžeme potom našim voličům projekt a jeho realizaci uspokojivě vysvětlit.

Má paní morální nárok na zaplacený byt?

Nejzajímavějším bodem červnového zastupitelstva se stal bod 21, ve kterém nás starší paní přišla požádat o udělení předkupního práva k bytu č. 3 na ulici Pražská-sídliště 2420/7C. Jednalo se o mezní situaci, kdy její rodiče za byt zaplatili, ale než stačilo dojít k převodu, oba bohužel zemřeli. Tato starší paní, jejich dcera, se o ně starala a počítala s dalším užíváním bytu. Nastala tedy situace, kdy podle zákona na byt nárok nemá, přesto se svůj smutný případ rozhodla prezentovat osobně zastupitelům a požádat nás o posouzení všech pro a proti.

V tomto případě šlo tedy o jakési „morální“ hlasování a možnou nápravu rozhodnutí soudu, který nemilosrdným výkladem práva dojde k závěru, že pokud se převod již zaplaceného bytu, z důvodu úmrtí obou rodičů v krátkém čase nestihl, dceři předkupní právo nenáleží.
 
O jak těžké dilema se jednalo, svědčí i nejvyrovnanější výsledky hlasování v tomto volebním období. Prvně jsme na náš protinávrh hlasovali o udělení předkupního práva. Věřili jsme, že levicové strany ČSSD a ANO se postaví na stranu slabšího. Nestalo se tak. My jsme jí ho přiřknuli, koalice byla svojí většinou jednotně proti.
 
Poté se však hlasovalo znovu o zamítnutí ve smyslu „ZM neuděluje předkupní právo“ a tady už někteří členové koalice populisticky změnili názor. Oproti svému pár vteřin starému původnímu hlasování se zdrželi Grois, Dufková, Podzimek a Šebela.
Výsledek? Absurdní. Oba body neprošly, vlk se nažral a koza zůstala celá. Paní zůstala odkázaná na výsledek soudu. Přestože byt po smrti rodičů musela okamžitě vyklidit, nadále však byla nucena platit nájem a tyto peníze už jí bohužel nikdo nevrátí.

Devět minut před zastupitelstvem

Za zmínku stojí ještě úsměvný bod 31 – Zpráva o činnosti městské policie Znojmo – Buršík (ústně). Ústně nám pan Buršík pouze sdělil, že nám ji poslal písemně. Zpráva některým z nás skutečně dorazila. Celých 9 minut před začátkem zastupitelstva. Některým však, jako kolegovi Bojanovskému, nedorazila vůbec. Se zprávou jsme se tedy nestihli seznámit, kolega Buršík nám její závěry ústně nesdělil a tak jsme se mohli opět zdržet.

Poprvé proti všem

Na úplný závěr dorazil bod Žádost o schválení dotace pro fotbalový klub 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s. na rok 2019. A v tomto bodě jsem si já osobně dovolil hlasovat proti celému zastupitelstvu. Nehlasovali jsme totiž o dotaci samotné, ale o jejím dalším odložení. A to z důvodu „než se pan majitel Tunka a znojemský fotbalový klub očistí z úplatkářské aféry.“ Během přestávky na tento bod jsem za přítomným panem Tunkou osobně zašel a položil mu několik přímých otázek. Sdělil mi to, co ostatním zastupitelům. Záchrana ve 2. lize se bohužel nepovedla, sami posuďte na kolik vinou hráčů, trenérů, celého vedení. Pan Tunka si s sebou nenesl nejlepší pověst už od počátku a ještě před sezonou kolovaly po Znojmě zaručené zvěsti, že jeho angažmá skoční slušně řečeno průšvihem. Tak se také stalo.
 
Ovšem pokud žijeme v právním státě a pan Tunka není odsouzený a dokonce přinese na zastupitelstvo písemné vyjádření státního zastupitelství, že proti nikomu z klubu není vedeno řízení, jaké další záruky po něm ještě chceme? Co může on jako majitel klubu v tuto chvíli udělat víc, aby „se očistil“? Nezbývá mu než čekat na výsledky šetření, které, pokud vede skutečně do ciziny, potrvá roky. A co budeme do té doby dělat my? Každé zastupitelstvo mu odkládat žádost o schválení dotace, „než se očistí?“
Přijde mi to jako absurdní záminka a pokud skutečně nemáme vůli dotaci fotbalistům poskytnout, pojďme hlasovat přímo o samotné žádosti a zamítněme ji. Nehrajme nedůstojné divadlo o odsouvání do doby očištění. Už jsme odsouvali dvakrát a nic převratného v kauze na obzoru ani nadále není.
 
Tak takhle klub PRO ZNOJMO a já osobně hlasujeme. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu. A ještě raději budeme za připomínky a body k fungování města, které bychom za vás a pro vás mohli navrhnout. Nebojte se nám napsat: jakub.krainer@proznojmo.cz je dobrý začátek pro vaše ovlivnění věcí k lepšímu J
 
Bc. Jakub Krainer