7 bodů k cyklodopravě ve Znojmě

Cyklistika je jedním z možných způsobů dopravy, je rovnocenná s dopravou automobilovou nebo pěší. Každá z nich má ve Znojmě své místo a je třeba pro všechny zajistit dostatečný prostor, bezpečnost a komfort – ať už se jedná o chodce, řidiče auta nebo cyklistu.

Tak by se ve zkratce dala shrnout diskuze veřejnosti s vedením města na téma cyklistická doprava ve Znojmě, která se uskutečnila v úterý 21. května v Domečku. Diskuze to byla plodná a námětů se sešlo víc než dost. Rád bych na tomto místě vyjmenoval některé z nich.

Je pak na vedení města, aby je úspěšně dotáhli do konce a tím ve finále usnadnili a zpříjemnili pohyb po městě nejen cyklistům, ale i všem ostatním.

7 bodů k cyklodopravě ve Znojmě

Z podnětů veřejnosti bych ve zkratce vybral následující body, se kterými se plně ztotožňuji.

  • Cyklodoprava je doprava jako každá jiná a řešit ji má smysl jen v širších souvislostech. Je třeba plánovat dohromady jak automobilovou dopravu včetně parkování, tak i potřeby chodců a cyklistů.
  • Znojmo je v plánování a možnostech dopravy limitováno strukturou a vedením ulic. Pro auta i pro cyklisty jsou stěžejní ulice Pražská, Přímětická, Jarošova, Sokolská, Rooseveltova, Vídeňská třída a Dukelských bojovníků. Právě na těchto ulicích má smysl vybudovat (pokud to podmínky dovolí) oddělený pruh pro cyklisty. Výsledkem bude jak větší bezpečnost cyklistů, tak více prostoru a klidu pro řidiče aut.
  • Na setkání zazněl protiargument, že silnice směrem na Prahu a Vídeň je ve správě ŘSD, proto prý město nemá žádnou možnost, jak provoz na daných ulicích upravit. S tímto argumentem se nemůžu ztotožnit. Přece ŘSD má, tak jako město, zájem na bezpečné dopravě. Ze zkušeností víme, že při stavbě obchvatu byli ochotni podstatné argumenty zohlednit.
  • V centru města Znojma je zbytečně moc dopravních značek, které upravují přednost v jízdě či duplicitně v jednosměrných ulicích zakazují odbočování (příkladem budiž křižovatka ulic Kovářská a Dolní Česká). Pokud by byla zavedena v centru města zóna, ve které by platila přednost zprava bez dalšího značení, vedlo by to k celkovému zklidnění a zjednodušení dopravy.
  • Cyklisté by měli mít možnost (je-li to z hlediska bezpečnosti možné) projíždět na kole všemi jednosměrnými ulicemi v obou směrech na celém území města Znojma.
  • Ve městě chybí na mnoha místech kvalitní stojany na kola.
  • Křižovatky se semafory je třeba doplnit o světelné signály pro cyklisty.

 

Některé z výše zmíněných bodů jsou během na dlouhou trať, některé se však dají zrealizovat poměrně rychle. Kdo nikdy nevykročí, nikam nedojde!

 

Mgr. Václav Macoun

Bc. Jakub Krainer