Ing. Karel Fiala
64 let
podnikatel
bez politické příslušnosti
karel.fiala@proznojmo.cz

Narodil jsem se v květnu 1954 ve Znojmě jako potomek staré znojemské podnikatelské rodiny. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu potravinářských technologií v Pardubicích a následně Vysokou školu zemědělskou v Brně (dnes Mendlova univerzita). Do prvního zaměstnání jsem nastoupil jako mlynář. Po roku 1989 jsem navázal na tradici mých předků a obnovil a rozšířil jsem firmu Fiala a současně jsem se věnoval zemědělství a lesnictví. Stal jsem se jedním ze zakladatelů firmy Penam a věnoval jsem se aktivitám v potravinářském průmyslu. Rovněž jsem aktivní ve finančním sektoru. Jsem podruhé ženat a mám dvě děti. Aktivně se věnuji občanským aktivitám ve Znojmě a jsem členem několika spolků. Podporuji znojemské umění.

Prič jsem vstoupil do Pro Znojmo?

Do sdružení Pro Znojmo jsem vstoupil s přesvědčením, že politika není jen touha po kořisti a moci, ale má to být především služba občanům.

Moje články

Proč volit PRO ZNOJMO

4. 10. 2014 v 11:24

Pro volbu celé kandidátky PRO ZNOJMO přinášíme několik zásadních a konkrétních argumentů:

» číst dále

Karel Fiala osobně

15. 9. 2014 v 18:02

Rozhovor s kandidátem Karlem Fialou

» číst dále

Oprava kašny v Dolním parku

13. 5. 2014 v 11:14

V nedávném průzkumu veřejného mínění občanů České republiky obdržela nová vláda po sto dnech od svého vzniku známku tři mínus. Nepochybně k tomu přispělo i to, že pan premiér Sobotka slibuje, na co nemá, a cíle jsou, jak ostatně přiznává, jen ideologická přání. 

» číst dále

Budoucnost Malé Louky

12. 5. 2014 v 18:39

V úterý 22. dubna 2014 proběhlo v prostorách radnice veřejné projednávání regulačního plánu pro lokalitu Malá Louka. Projednávání svolal pan starosta nejen na základě stavebního zákona, ale i poučen minulými potyčkami s občanskou společností. 

» číst dále

Vize pro Znojmo

9. 4. 2014 v 12:36

Pan starosta v tiskovém prohlášení oznámil, že začíná s přípravami nového Strategického plánu rozvoje města Znojma, který by měl být hlavním strategickým dokumentem pro roky 2016 – 2022. 

» číst dále

Máme mít nový krytý bazén?

9. 3. 2014 v 20:43

Naše radnice v současné době poněkud skrytě projednává další velmi nákladný projekt. Ten se týká vybudování nového krytého bazénu. 

» číst dále

Zpráva o stavu revitalizaci parků

9. 3. 2014 v 20:42

Doby se pomalu mění. Zatímco dodnes nebyla možná komunikace mezi občanskou společností a vedením města o věcech veřejných, objevují se první náznaky toho, že vedení města si začíná uvědomovat skutečnost, že není nikomu nezodpovědnou vrchností. Tak se pod tlakem veřejnosti uskutečnil dialog o revitalizaci parků.

» číst dále

Je pan starosta vlastníkem estetického grálu?

9. 3. 2014 v 20:39

V minulém čísle Znojemského týdne se pan starosta vrátil k tématu revitalizace znojemského parku. Bohužel ne nějakou vtipnou filipikou či skvostným názorem, ale pouze přízemními poukazy na „neschopnost“ představitelů nezávislého hnutí „Zachraňme parky“, která jde ruku v ruce s jejich „krvelačnou touhou po moci“.

» číst dále

Dáreček občanům

22. 12. 2013 v 18:14

Znojemští zastupitelé schválili na posledním zasedání v roce 2013 dáreček občanům, rozpočet města Znojma na rok 2014.

» číst dále