Tisková zpráva ke kauze rekonstrukce znojemského fotbalového stadionu (Pro Znojmo a STAN)

3. 9. 2015 v 09:17, PhDr. Jiří Kacetl

V reakci na úspěch znojemských fotbalistů (1. SC Znojmo) při postupu do 1. ligy bylo v září 2013 rozhodnuto o rekonstrukci a rozšíření zastaralého znojemského fotbalového stadionu v Horním parku.

Po nelehkých jednáních vedení fotbalového klubu s různými subjekty a politiky a po velmi chvatné projektové přípravě (Ing. Radovan Novotný, Liberec) byla již během předjaří 2014 provedena instalace vyhřívaného trávníku, v srpnu a září 2014 v rekordním čase opravena divácká tribuna a část stávajících ochozů stadionu přestavěna do nových diváckých tribun (k tomu blíže viz níže). Do jara 2015 pak byla dokončena výstavba kotelny a sklopných stožárů osvětlení stadionu. Celkové investiční náklady, na kterých se podílel majitel areálu, tedy město Znojmo, dále fotbalový klub (mezitím paradoxně sestoupivší opět do druhé ligy), sponzoři klubu, Jihomoravský kraj a zejména stát (z rozpočtové kapitoly ministerstva školství) dosáhly zhruba sta milionů korun.

Nebudeme na tomto místě připomínat obrovskou nejistotu, do které znojemský fotbalový klub v pochopitelné euforii z postupu do národní ligy vstoupil, když nasadil veškeré úsilí k potřebné modernizaci městského stadionu. Nejistotu, kdy na stadionu již pracovaly stavební firmy, a otázka dotačního financování nebyla stále vyřešena. Zaměříme se na jinou věc: shora uvedenou rekonstrukci staré divácké tribuny a zřízení tribun nových. 

Interferencí krajských a městských politiků z ČSSD, především starosty Znojma a poslance parlamentu Ing. V. Gabrhela, se totiž podle našeho názoru dostala celá stavební akce do nežádoucí časové tísně a pod tlak. Politické zadání v pozadí mohlo znít v tomto duchu: „Když kvůli dotačním peripetiím nestihneme dokončit rekonstrukci stadionu v celém rozsahu, musí být hotova aspoň viditelná část, aby bylo možno do voleb stříhat pásky.“ A tak se také stalo. Na rekonstrukci a dostavbu tribun za 47 milionů korun dostala stavební firma Metrostav pouhých 57 dnů! Tedy zhruba 840 tisíc korun prostavěných za jeden den stavby! Politikové i klub sice časovou tíseň vysvětlovali dotačními podmínkami a nároky fotbalové asociace, nicméně stříhání pásek 4. října 2014, pár dnů před komunálními volbami a za přítomnosti sociálně demokratického premiéra Sobotky, bylo do očí bijící. 

Jistě by na takovém postupu nebylo nic nového pod sluncem. Politické zviditelňování na podobných akcích se děje i jinde než ve Znojmě. Závažná je ovšem skutečnost, že šibeniční termín dokončení stavebních prací na tribunách se ošklivým způsobem podepsal na kvalitě provedené práce. A to do té míry, že část vnesené investice je znehodnocena. Již při otevírání tribun pro veřejnost se ozvala řada svědků, kteří málem šlápli do ještě mokrého betonu. A stížnosti se začaly množit z více stran. Na návrh Dr. J. Kacetla (STAN Pro Znojmo) proto Zastupitelstvo města Znojma dne 23. února 2015 pověřilo svůj kontrolní výbor přezkoumáním kvality a účelnosti stavebních prací na tribunách stadionu. Většinu (7 z 11) v kontrolním výboru ale drží nominanti vládnoucí radniční koalice – tedy ČSSD, KSČM a ANO 2011. K této většině lze nyní počítat i předsedu výboru, zastupitele MUDr. J. Kervitzera, zvoleného sice za opoziční KDU-ČSL, nicméně v současnosti nezávislého. Podle našeho názoru nebyla práce výboru na uložené kontrole nikterak valná. První obhlídka stadionu proběhla až 9. dubna a podle našeho pozorování byla od počátku u některých členů výboru snaha celou věc bagatelizovat.   

Konfrontováni neutěšeným stavem opravených tribun, rozhodli jsme se jako opoziční členové výboru sami přizvat na prohlídku stadionu nezávislé odborníky – statika a architekta. A jelikož kontrolní výbor zcela nepochopitelně odmítl přizvat nezávislého soudního znalce, objednalo sdružení PRO ZNOJMO za své finanční prostředky nezávislou odbornou vizuální pasportizaci, zhodnocení stavu tribun a jejich konfrontaci s projektovou dokumentací (viz příloha této TZ). Jejím autorem je přední specialista na betonové konstrukce, působící na ČVUT, doc. Dr. Ing. L. Podolka. Ten potvrdil nekvalitní práci a postupy prováděcí firmy: divoké trhliny v nosných konstrukcích nových tribun, rychlá degradace ochranné stěrky betonu, nevhodně provedené zámečnické výrobky, jejich kotvení do betonu, konstrukčně špatné zadláždění u paty hlavní tribuny směrem od parku, nesoulad některých prvků, schodů, podlah s normami ČSN, zbytečně provedená zámková dlažba na místě původní kvalitní asfaltobetonové vozovky (navíc tato dlažba není vhodná na pojezd těžké nákladní techniky nutné pro obsluhu osvětlení), špatně navržené okenní sestavy, špatné rozměry dveří, zbytečné okenní otvory vedoucí do trvalých rolet atd.). Doc. Podolka jako příčinu mnohých problémů konstatoval též nedostatečnou projekční přípravu (Ing. Novotný, Liberec). K Podolkově expertíze, ač byla předložena již na konci května 2015 a kontrolním výborem projednána 3. června, se zástupci příslušného investičního odboru města Znojma (vedoucí Ing. Bartušek), prováděcí firma Metrostav a zejména smluvní stavební dozor pro město Znojmo (Ing. Kästner, Brno) až do dnešního dne nevyjádřili. Rovněž jsem nedostali odpověď na otázku: Jak je možné, že s tolika viditelnými nedostatky byly tribuny stadionu znojemským stavebním úřadem dne 20. října 2014 (tedy více než jeden měsíc po volebním stříhání pásek) bez výhrad zkolaudovány? 

Stejně tak panuje ze strany uvedených subjektů mlčení k dalšímu závažnému materiálu: porovnání fakturovaných částek a skutečně provedených prací, které kontrolnímu výboru předložil 3. června s využitím podkladů znojemského zastupitele a profesí stavaře Ing. Roberta Juránka JUDr. J. Feichtinger ze sdružení Změna Znojmo. Z materiálu vyplývají poměrně velké nesoulady, které mohou, pakliže nebudou vyvráceny, vyústit v trestní oznámení.

Stěžejní návrh, na kterém se kontrolní výbor dne 3. června nakonec usnesl, zní, aby vedení města (výbor nelogicky odmítl učinit tak přímo sám!) zadalo posudek soudního znalce ke kvalitě a rozsahu prací. Rada města se ale ani po 3 měsících k tomuto neodhodlala. Poněkud zmatečným epilogem celé kauzy je „Zpráva o výsledku kontroly“, sepsaná 18. června předsedou kontrolního výboru Dr. Kervitzerem pro jednání zastupitelstva. Výsledné znění zprávy ale nebylo kontrolním výborem projednáno! Obsahuje tudíž tvrzení, se kterými nemůžeme souhlasit, neboť mnohá ze závažných zjištění jsou ve zprávě relativizována, zlehčována či zamlčována (viz příloha). Trpce úsměvné je, že zastupitelstvo města se na svém zasedání 29. června zprávou nakonec vůbec nezabývalo, neboť předseda výboru ani nepožádal o doplnění patřičného bodu na program jednání!  

Je tedy zřejmé, že celá složitá kauza není stále u konce. Kontrolní výbor nesplnil svůj úkol v plném rozsahu, dva hlavní předložené důkazy o pochybeních a nesrovnalostech nebyly dosud vyvráceny, vedení města k záležitosti takticky politicky mlčí. Největší pochybení vidíme v politickém pozadí celé kauzy, které zapříčinilo obrovský chvat při rekonstrukci tribun, a tudíž jejich současný špatný stav. Další vinu spatřujeme také na bedrech systémově podjatého stavebního úřadu ve Znojmě a smluvního stavebního dozoru.