Nová hasičská stanice na špatném místě

4. 4. 2015 v 09:23, PhDr. Jiří Kacetl

Již v březnu 2014 schválilo městské zastupitelstvo dotaci ve výši 300 tisíc korun znojemskému odboru krajského hasičského záchranného sboru na zpracování projektové dokumentace pro novou centrální stanici. Projekt byl veřejnosti představen pouze prostřednictvím tiskové konference, znojemští zastupitelé ani veřejnost se však doposud nemohla o projektu dozvědět větší podrobnosti, ani projekt jakkoli připomínkovat. Na prosincovém zastupitelstvu starosta města Vlastimil Gabrhel na můj dotaz přislíbil projekt představit a zohlednit připomínky zastupitelů a další veřejnosti. Je duben 2015, a doposud se v tomto směru nic nestalo. 

Rád bych na tomto místě formuloval několik postřehů, které by v souvislosti s tímto projektem neměly zapadnout. Nová hasičská stanice má vyrůst v čtvrti Mansberk na Pražské třídě, za areálem Policie ČR, na vysoké hraně Gránického údolí, kde byl v 50. letech 20. století vybudován autopark pro ozbrojené složky komunistického státu. Jedná se mimochodem o nejvýše položenou lokalitu v zastavěné části Znojma (325 m n. m.). Právě jedinečnost stavební lokality vybízí ke zvýšené opatrnosti a pochybnostem, zda je právě toto místo pro hasičskou stanici vhodné. Například z hlediska pohledové provázanosti s historickými objekty města. Stanice bude v přímém očním kontaktu s Hradištěm sv. Hippolyta (ve stejné nadmořské výšce!), se znojemským hradem či se zamýšlenou pivovarskou restaurací u muzea na ulici Přemyslovců (nadmořská výška 295-300 m). Stanice s projektovanou věží bude dobře patrná i ze Znojemského návrší, tedy od státní silnice při příjezdu od Jihlavy a bude rušit výhled k sv. Hippolytovi či na historické jádro města. Tento aspekt ve svém stanovisku jindy přísný výkonný orgán státní památková péče přešel mlčením (od stolu úřednické kanceláře se totiž některé věci špatně posuzují...).

Stranou ponechávám pochybnosti vznesené některými znojemskými odborníky k architektuře navržené hasičské stanice. Městotvorná funkce této lokality je ale očividná. Přímo totiž sousedí s úhlednou a klidnou vilovou čtvrtí Na Návrší a s Masarykovou obytnou kolonií („Kolonkou“), kteréžto vznikly v době starostování Dr. Josefa Mareše v 30. letech minulého století. Podle tehdejšího zastavovacího plánu měla být Jugoslávská ulice prodloužena z horního konce Kolonky a napojit dnes slepou, bezejmennou odnož Pražské ulice nad Hradišťskou ulicí. Toto komunikační propojení je naštěstí stále součástí platného územního plánu. Podobně ulice Na Návrší měla pokračovat po okraji srázu Gránického údolí, a umožnit tak další vilovou zástavbu. Otázkou je, jak se nová hasičská stanice podepíše na pohodě bydlení v doposud klidné lokalitě a na rychlosti výjezdu zásahových vozidel na přetíženou Pražskou třídu.

Konečně je také důležité nezapomenout na pěší stezku - "Cestu 24. pluku", která začíná u Gránického potoka pod Křížovou cestou a vede pod Slovenskou a Polskou ulicí právě sem. V 50. letech byla výstavbou policejního areálu „zaslepena“ a projít tudy dnes nelze (odvážlivci možná krkolomně kolem plotu prolezou ke garážím nad Hradišťskou ulicí). 

Domnívám se, že je nejvyšší čas uvedený projekt podrobit veřejné diskusi. Jak jsem naznačil výše, osobně bych preferoval návrat cenné lokality do městského organismu a realizaci marešovského plánu prodloužení Jugoslávské ulice s napojením na gránický lesopark. Věřím, že hasičskou zbrojnici by bylo možné po důkladné úvaze rozšířit a zmodernizovat ve stávajícím objektu při Pražské třídě a ulici Zborovské, kde je od areálu policie (a budoucí stanice záchranné služby) vzdálena pouze pár desítek metrů a umožňuje okamžitý výjezd zásahové služby na Pražskou třídu.