Jak se bojuje proti nezaměstnanosti ve Znojmě?

29. 7. 2013 v 14:30, Karolína Havelková (Kolářová)

Projekt Kolumbus aneb Znojmo mluví anglicky. Celý milion korun českých uvolní znojemská radnice na proplácení jazykových certifikátů z angličtiny a němčiny. Certifikáty mohou být proplaceny pouze studentům středních a vysokých škol či nedávným absolventům.

Co je cílem projektu Kolumbus konkrétně okruhu „Znojmo mluví anglicky“? Podle webových stránek projektu následující: „Zvýšení jazykových dovedností nastupující generace na všech stupních vzdělávání od základních škol po vysoké školy.“ Celý projekt Kolumbus má pak za cíl boj s nezaměstnaností ve Znojmě. 

Nedostatkem tohoto jistě vstřícného kroku je již volba cílové skupiny, které jsou certifikáty propláceny. Zjednodušeně: Cizí jazyk obvykle dobře ovládá v případě Znojma student gymnázia, obchodní akademie či Soukromé vysoké školy ekonomické. Abych nekřivdila, sem tam učeň či student jiné odborné školy. Ten samý student si udělá jazykový certifikát, nechá si ho proplatit, pokračuje na vysokou školu do většího města a pracovní místo sežene, buď díky certifikátu v zahraničí, nebo přímo ve městě svého studia. Jak tedy tato generace pomůže znojemské nezaměstnanosti?

Druhá věc je ta, že právě nezaměstnaní jsou obvykle stěží solventní. To znamená, že udělat si mezinárodní zkoušku pro ně znamená finanční zátěž s nejistým výsledkem. Kdyby se Znojmo rozhodlo proplatit jazykový certifikát nezaměstnaným produktivního věku, jistě by to mělo vliv na motivaci a nezaměstnanost by se tím snížila výrazněji. 

Dále Znojmo podpoří celou stokorunou každý kus jazykové učebnice pro znojemské základní školy. Žáci si učebnici tak jako tak pořídit musí, stokoruna je sice moc hezká, nicméně rodinný rozpočet nevytrhne a na kvalitu výuky vliv také nemá. A pokud učebnice nakoupí škola, pak sice možná ušetří pár tisíc, ale nikdo nezaručí, že cena bude přímo úměrná kvalitě. Nemluvě o tom, že v dnešní době již nejsou jediným učebním materiálem knihy. Internet nabízí nespočet pestrých webových stránek specializovaných přímo na angličtinu, němčinu či jakýkoli jiný jazyk. 

Není možné tyto finance, v současné době vyhazované oknem, využít lépe? Například jako investici do dalšího vzdělávání pedagogů (kdo z nich má opravdový živý kontakt s jazykem, který vyučuje?), do jejich informovanosti ohledně certifikátů (jak studenty správně připravit a že vůbec možnost udělat si certifikát existuje) a poté do přípravných kurzů, které uchazeče k mezinárodním zkouškám řádně vyškolí. Počet certifikovaných se tím rozroste a šance uplatnit se na trhu práce zvýší. S nezaměstnaností je opravdu možné bojovat efektivněji, než jak je tomu dnes.