Turistický ruch není jed

5. 10. 2014 v 11:43, Otto Bouda

Co nám přinesou turisté? Nebude to jen hluk, zdražení nájmů, úbytek služeb a potřebných obchodů? Nestaneme se jen exponáty v nějakém skanzenu? Přinese zvýšený počet turistů s sebou kriminalitu? Proč se dělá vše pro turisty a na nás se nemyslí?  Ptají se obyvatelé nejen historické části Znojma.  Na tyto a další otázky je potřeba odpovědět. 

Současný turismus ve Znojmě se dá označit za nahodilý, bez jasné koncepce a řízení, vyčkávající na příjezd návštěvníků. Investice do této oblasti nepřináší velký efekt nejen pro návštěvníky města, ale především pro jeho obyvatele. Upadají služby, zavírají se tradiční obchody, nejsou peníze na nezbytné rekonstrukce nemovitostí.  Střed města se vylidňuje a nákupy se přesouvají do vzdálených nákupních středisek.  Do centra se stěhují nepřizpůsobivé elementy.  

Řízený, tedy dobře cílený turismus, zaměřený na klidnou turistiku (rodiny s dětmi, senioři, školy, cykloturisté atd.), může přinést užitek městu, pracovní příležitosti a odbyt místních výrobků jako v podobně orientovaných destinacích v Rakousku, Francii a dalších zemích.  S touto filosofií je v naprostém souladu i život ve městě, kde jsou školy, dětská hřiště, veřejná sportoviště, restaurace obchody s běžným i luxusním zbožím, rozvíjí se služby a drobná řemesla.  Nedílnou součástí je i ochrana památek a přírody, rozvoj místních tradic, kultury a rekreačního sportu, dopravní infrastruktury.  Do takovýchto pestrých, ale harmonických měst si lidé přijíždějí odpočinout a poznat zdejší kulturu, tato města se stávají opravdovými kulturními centry. Zde jsou za klidnou a příjemnou atmosféru ochotní i zaplatit. V této oblasti by se mělo Znojmo stát přirozeným lídrem nejen moravského, ale i sousedního rakouského regionu.  

Proto je žádoucí přehodnotit cestovní ruch, vytvořit kvalitní destinační management (ve spolupráci s rakouskou stranou), který by fungoval profesionálně a nebránil se vysokému pracovnímu nasazení. Celá organizace by měla být z velké části financovaná z její hospodářské činnosti, grantů, malým příspěvkem města a dalších finančních zdrojů. Její činnost by měla vytvářet příznivé podmínky pro živnostníky, současné a nové firmy, a tím vznik nových pracovních příležitostí. Práce destinačního managementu musí být  pravidelně vyhodnocována, transparentně uveřejňována na internetových stránkách města a nedostatky řešeny. Vše by mělo probíhat odborně, pod kontrolou „správní rady“ složené nejen s politiků, ale především z odborníků a dalších představitelů občanské společnosti.  

Dobře řízený cestovní ruch je schopen vytvářet nemalé zisky pro městskou pokladnu nejen přímo (DPH, daně atd.), ale i nepřímo - větší zaměstnanost a zvýšení mezd.  Takto získané peníze je potřeba investovat především do zlepšení života místních obyvatel, aby se historické jádro stalo zase dobrou a prestižní adresou pro své příjemné podmínky pro život. Proto turistický ruch nepovažujme za jed, ale při správném užívání za lék na některé neduhy města.