Proč volit PRO ZNOJMO

4. 10. 2014 v 11:24, Ing. Karel Fiala

Pro volbu celé kandidátky PRO ZNOJMO přinášíme několik zásadních a konkrétních argumentů:

a) Především jsouce poučeni z historie, nechceme levně prodávat a draze nakupovat. Prodejem bytů, pivovaru či pozemků předem domluveným zájemcům za směšnou cenu naše město přišlo o značné množství aktiv. Naproti tomu předražené a nejasné poradenské služby všeho druhu a drahé projekty odčerpaly z rozpočtu velké množství zdrojů. 

b) Jsme hluboce přesvědčeni, že občané zde nejsou proto, aby platili daně a přišli jednou za čas k volbám ….. a dále nic. Proto zavedeme zcela průhledný rozpočet a dostupné informace o jeho čerpání.

c) Trváme na tom, že samospráva má sloužit občanům a ne je obtěžovat. Radnice se musí průběžně starat o majetek města. Udržování a rozvíjení infrastruktury je základní povinností, a není to tedy žádnou zásluhou. Investiční předvolební tanečky současné radnice ukazují na jejich populismus. Chlubí se nám vlastně tím, že vůbec chodí do práce.  

d) My, PRO ZNOJMO, správnými a efektivními kroky dosáhneme toho, že kvalita života se více přiblíží standardu vyspělejší části Evropy. I proto budeme iniciovat častější a otevřenou komunikaci s občany podle jednotlivých čtvrtí, ale i k jednotlivým významným akcím. Demokracie se rodí z diskuse se všemi, kteří o ni stojí, a to samozřejmě i s opozicí. Jen z kvalitní a dobře organizované komunikace se rodí dobré a dlouhodobé projekty.

e) Zlepšení životní úrovně chceme dosáhnout také větší podporou seniorů, dětí a mládeže. Budeme podporovat mládežnický sport, školní a mimoškolní vzdělávání, a tak rozvíjet individualitu dospívajících.

f) Znojmo a jeho okolí trpí vysokou nezaměstnaností, srovnatelnou se severočeskými a severomoravskými regiony. Zatímco tam plynou státní dotace a jiná podpora rozvoje zaměstnanosti, náš region je zcela opomíjen. Budeme usilovat o stejnou podporu s tím, že budeme vytvářet podmínky pro smysluplné podnikatelské projekty. 

g) Za velmi důležitý cíl považujeme oživení centra města jako místa setkávání, nákupů a služeb, která jsou otevřena do večerních hodin. Nedílnou součástí této priority je projekt oživení znojemského hradu včetně pivovaru v samém srdci města. Měl by se stát živým organismem, turistickým, společenským a kulturním místem. 

h) Nutnou podmínkou oživení centra je uspokojivé parkování. V husté historické zástavbě bude nutné toto řešit podzemními či nadzemními garážemi. 

Samozřejmě existuje i mnoho dalších úkolů, které nebyly doposud řešeny, a jsme si jich vědomi. Proto naše kandidátka sdružuje mnoho odborníků z mladší i starší generace, kteří budou aktivně přispívat k dobrému vývoji. Jsme připraveni pracovat PRO ZNOJMO!