Pro Znojmo v sociální oblasti: Jsme připraveni skočit pro tonoucího!

17. 9. 2014 v 13:15, Bc. et Bc. Veronika Krulová, Bc. Jakub Krainer

Pro Znojmo dnes poprvé nabízí svůj sociální program. Hlásíme se v něm ke zlaté střední cestě. Pravicové strany Vám opakovaly, že sociální věci nemají být z veřejných rozpočtů podporovány, levice Vám zase v roce 2010 slíbila vše a nesplnila nic. Střední cesta spočívá v pomoci těm, kteří pomoc opravdu potřebují. A to ve všech momentech života, od kolébky až po hrob.

Jako první a nejpalčivější problém můžeme zmínit nedostatek místa ve školkách. Jak pomoci maminkám s malými dětmi, aby se mohly vrátit do pracovního procesu? Vytvořením takového prostoru. Ať už institucionální cestou nebo podporou dětských skupin. Všechny děti s trvalým pobytem ve Znojmě musí mít nárok na své místo. Okresnímu městu se takto vynaložené náklady brzy vrátí.

Za sociální považujeme i podporu vzdělání a vzdělávání tak, aby se tu vytvářela nová pracovní místa. Středoškolskému systému dnes chybí užší spolupráce se soukromým sektorem. V západní Evropě se dávno vydali cestou neplacených stáží v takovém rozsahu, že školu opouštějí připravení absolventi schopní naskočit do většiny firem nebo provozů.

Pomoc těm, kteří mají nějaký handicap, dnes zajišťují CSS, Oblastní charita, Adra, Chráněné dílny. Ti všichni si zaslouží naši podporu a uznání. Byť spolu často i soutěží, věříme, že soutěž vede k lepším službám. Neštěstí může potkat kohokoliv z nás. Buďme na to připraveni. I v rozpočtu města.

Akutním problémem dneška je v regionu nedostatek práce a pracovních příležitostí. Za vlády sociální demokracie se ve Znojmě procentuální nezaměstnanost zvýšila. Ne každý umí vytvářet pracovní místa jako náš kandidát Ladislav Dvořák, ale každý by měl dostat šanci pracovat. Proto město bezpodmínečně musí přivést alespoň jednoho investora, který vytvoří nová pracovní místa. Máme potenciál směrem do ČR i na rakouskou stranu. Navíc podnikání už dnes ztrácí lokální rozměry. Pomocí internetu můžete prodávat své výrobky na druhé straně zeměkoule. Na městě tedy je vytvořit příhodné podmínky pro podnikavé lidi. To oni táhnou káru, v níž sedí celá společnost.

A dostáváme se ke zralému věku. Společnost stárne, a byť dnes možná kapacity dostačují, musíme už pomalu začít přemýšlet nad budoucími kapacitami. Ubytovacími i lidskými. Dokážeme se o své rodiče, prarodiče a časem i o nás postarat? Obrovskou pomocí pro každý provoz se stálou nebo poskytovanou péčí jsou dobrovolníci. Autoři tohoto textu za sebou dobrovolnickou zkušenost mají a přejí si, aby ji poznalo co nejvíce lidí. Jako společnost můžeme přežít jedině tak, že si budeme pomáhat. V Pro Znojmo dobře víme, že každý řetěz je pouze tak silný, jako jeho nejslabší článek. A proto jsme připravení Vám pomoci!