Karel Fiala osobně

15. 9. 2014 v 18:02, Ing. Karel Fiala

Rozhovor s kandidátem Karlem Fialou

Pane Fialo, proč Pro Znojmo?

Tak jako asi valná většina občanů naší republiky jsem zklamán z chování klasických a etablovaných stran a to jak na úrovni celorepublikové tak i místní. Nelze však sklopit hlavu a dělat, že je vše v pořádku. Mám pocit, že naše dosavadní elity nepochopili co to je demokracie a setrvávají ve svých myšlenkových pochodech v dobách autoritářských a často se zúčastňují politického souboje jen, z důvodů osobního prospěchu či naplňování stranických kas pomocí spřátelených firem, takže to vše připomíná spíše samoděržaví v čele s vždy neomylným starostou, než moderní svobodnou společnost. To vše je potřeba změnit. Věřím, že naše uskupení dosáhne tohoto zvratu. Nepochybuji o tom, že to bude tvrdý úkol, ale zvládneme to.

 

Proč se bohatý člověk jako Vy rozhodne místo odpočinku bojovat o tvář města?

Neznám definici bohatství, vždyť i všichni naši občané patří v rámci celosvětového srovnání mezi vyvolených 10% a přesto jsou slyšet velmi hlasité nářky. Sám se díky svému postavení cítím spíše nezávislý. Ne nadarmo platí staré přísloví, že peníze jsou špatným pánem ale dobrým sluhou, který umožňuje být svobodný. Do politiky mě přivedlo to, že stát a obec čím dál tím více spoutává svobodu jednotlivce. Pokud někdo zrovna netleská vládnoucí garnituře, či alespoň nedrží hubu, je člověkem non grata a bohužel jsou i případy, kdy je mu vyhrožováno i v profesním životě. Nikdy jsem do politického soupeření nechtěl vstoupit, ale na stará kolena mě stav společnosti přesvědčil o tom, že mé osobní pohodlí musí ustoupit před prosazováním svobodnější a více prosperující společnosti. Jistá úroveň mého zabezpečení a trvání na dobrém jménu mě nežene do této aktivity z ekonomických důvodů a to by měla být pro naše voliče také dobrá zpráva. Mým cílem je hledání rovnováhy.

 

Jaká byla Vaše životní dráha?

Moje Curiculum vitae není nijak podstatné a v ničem nevyniká. To čím jsem a jakými peripetiemi jsem v životě prošel, snad nejvíce ovlivnil výrok prezidenta Kennedyho. „Neptej se co stát či společnost udělá pro tebe, ale ptej se, co ty můžeš udělat pro společnost a pro stát“. Dodržování tohoto pravidla doporučuji všem. Mně se vyplatilo, a pokud bych si na něco stěžoval, tak pak jenom na sebe. Pokud není realita taková, jakou si přeji, pak se o ni musím zasloužit. A proto kandiduji, aby se zlepšil životní standart v našem krásném městě.

 

Zájem o veřejné dění už jste prokázal mecenášskými aktivitami. Co Vás k tomu vede?

Byl jsem vychován v duchu, že člověk má svými mentálními, peněžními či jinými prostředky být prospěšný společnosti a své komunitě. Je to opak netečnosti a závisti. Proto jsem se stal zastáncem občanské společnosti. Společnosti, která je složená nejen z jedinců, ale současně a nedělitelně i ze souboru mnoha rozličných spolků a sdružení které by měly mít zpětný vliv na vedení společnosti. Bohužel náš stále více finančně centralizovaný stát zcela logicky tuto aktivitu omezuje a různé granty a dotace rozdává jinak než podle přirozených požadavků. Podívejme se na to, jak peníze rozděluje naše město. Pak se není co divit, že lidé nejsou hrdi na své rodiště a pocit sounáležitosti jim zcela chybí. Naopak nezávislé aktivity jsou potlačovány a často i skandalizovány, s výjimkou těch, kteří dokážou pěkně panáčkovat a zdůrazňovat jak je vedení města to nejlepší. Z vnitřního rozhodnutí jsem se proto stal členem několika spolků, jejichž činnost skromně podporuji. Bez podpory privátních osob, by se stala společnost mrtvou a totalisticky řízenou. Možná v mých genech proudí i takový vzdor, jaký měli moji předkové, když stáli u založení České besedy ve Znojmě či Sokola, navzdory tehdejšímu protivenství.

 

Co chcete s Pro Znojmem dělat jinak?

Asi už vše bylo řečeno. Tak snad jen ještě dodám, že podmínkou všeho, co jsem řekl, je maximální otevřenost a průhlednost činnosti radnice, to automaticky zamezí korupci a klientelismu. Každopádně bychom omezili na minimum poradenské a jiné prapodivné služby, které ve stávajících rozpočtech tvořily významný podíl, aniž by kdo věděl, co se za nimi skrývá.

 

A jakým budete zastupitelem?

Takto položená otázka dnes není relevantní. To závisí jen na voličích zda budu zastupitel. A já se před jejich volbou již nyní hluboce skláním. Každopádně by to bylo v duchu slibu, který každý zastupitel skládá. Zjednodušeně řečeno budu sloužit (opakuji sloužit) svým voličům podle svého nejlepšího přesvědčení a slibů, které jsem veřejně učinil. Mými hlavními prioritami jsou podpora a rozvoj svobodné společnosti, zvýšení prosperity, rozvoj města v duchu těch nejlepších tradic. Podstatou všeho je komunikace a pokorné naslouchání veřejnosti a to ne pro populistické kroky ale pro hledání spravedlivých přístupů k problémům města. Namátkově pak vybírám ze svých priorit: řešení využití prostoru pivovaru, sociální byty, zelený okruh kolem města, zvýšení bezpečnosti a zvýšení úrovně vzdělanostní společnosti, což s sebou automaticky přináší zaměstnanost a vyšší mzdy.