Bráníme tvář našeho města

4. 9. 2014 v 12:31, PhDr. Jiří Kacetl

Milí Znojmáci! Máme své město přirozeně rádi, je to náš domov. Někdo tu žije od narození, nese dále rodinnou tradici, město je jeho život. Někdo do Znojma přišel poměrně nedávno, přesto si ho okamžitě zamiloval a neměnil by už. 

Tradice se nepředávají jen v rodinách, ale i na úrovni vedení města. Naše Znojmo, perla jihozápadní Moravy, je vzácným historickým dědictvím, o které musíme pečovat s nejvyšší možnou pozorností, uvážlivostí a pečlivostí. Zároveň musíme Znojmo rozvíjet, aby se nám tu dobře žilo a pracovalo a aby se sem jeho návštěvníci rádi vraceli. 

Hlavní zodpovědnost při tomto úkolu nese radnice, samospráva města. Jejím vrcholným orgánem je zastupitelstvo města, jehož 31 členů budeme mít již 10. a 11. října opět možnost vlastními hlasy zvolit. Noví zastupitelé budou našimi zástupci na další 4 roky. Těmi, kteří budou i naše názory a postoje zastávat při všech důležitých rozhodnutích a krocích města. Výkonným orgánem samosprávy je pak devítičlenná rada města v čele se starostou a místostarosty. O složení rady a novém vedení rozhodnou právě noví zastupitelé podle Vašeho hlasování.   

V končícím čtyřletém volebním období město spravovala koalice v čele s ČSSD, KSČM, Nestraníky a KDU-ČSL. Starostou byl v prvním roce gynekolog Zbyšek Kaššai, po trapném skandálu jej v létě 2011 vystřídal poměrně neznámý a mladý člen ČSSD Vlastimil Gabrhel. Všichni nyní musíme vyhodnotit, nakolik dobře či špatně tato vládní koalice spravovala naše město. Já osobně jsem díky Vašim hlasům v minulých volbách měl možnost sledovat práci této radnice z lavice opozičního zastupitele. Hájit Vaše zájmy a bránit tvář našeho města před neuváženými zásahy a nevýhodnými postupy bylo mojí povinností. Jenže mé reálné možnosti ovlivnit věci se ukázaly jako minimální. Vládní koalice totiž silou své většiny nepřipustila opozici ani do základních kontrolních orgánů radnice. Navíc "nákupem inzerce" v milionových částkách z našich daní si "ochočila" většinu místních médií, takže zdravou kritiku radničních kroků si běžný čtenář v místních médiích téměř nepřečte. Spousta konstruktivních řešení a připomínek ze strany veřejnosti skončila bez jakékoli diskuse v koši, ochota naslouchat, ochota brát vážně zpětnou vazbu byla u tohoto vedení města pramalá. Dobře jsme to viděli na případu Městského parku, nyní jsme toho svědky v případě regulace hazardu. Smutné navíc je, že zbývající část opozičních zastupitelů z řad ODS Petra Nezvedy či OMMO Marty Bayerové k sporným krokům radnice mlčí.  

Věcí, které se na městě dělaly v uplynulém volebním období špatně, potoulně, klientelisticky až diletantsky, byla celá řada. Vyjmenovávat všechny není v možnostech tohoto článku. Prozíravý občan volič jistě řadu z nich sám zaznamenal. Na současných i minulých vládcích města lze pozorovat, že je politická moc korumpuje. Pokora před občanem a pokora před vyšším řádem je jim cizí, naopak přesvědčení o vlastní neomylnosti a z toho pramenící zlovůle u nich každým měsícem jen roste. Platilo to, když byla u moci ODS, platí to i nyní pro znojemskou ČSSD. Mám neblahé tušení, že tyto "lišácké" struktury místní politiky nás nyní chystají obelstít: budou předstírat boj o levicového či pravicového voliče, a nakonec se spojí v jednu klientelistickou a bezohlednou radniční koalici...

Proto Vám do letošního volebního rozhodování chci doporučit zdravou alternativu –kandidátku Pro Znojmo. Je to tým místních patriotů, kteří výše uvedenými negativy rozhodně netrpí. Kandidáti Pro Znojmo se o veřejné dění ve městě dlouhodobě zajímají, dokazují to vlastní prací, snahou zlepšit své okolí a pomoci druhým. Doporučuji Vám tým kandidátů, kteří jsou i v občanském životě přátelé, což je v politice mamutích celostátních stran dnes velmi řídký jev. Svým přátelům věříme, doufáme, že nás nezklamou a že my nezklameme je. Chci věřit, že i Vy, vážení voliči, nám u voleb Vaši ctěnou důvěru taktéž dáte. Jménem celého týmu Pro Znojmo se zavazuji, že ji s Boží pomocí nezklameme.