Lukáš David osobně

2. 9. 2014 v 16:59, Mgr. Lukáš David

Rozhovor s kandidátem Lukášem Davidem

Nebojme se kontaktu a spolupráce

Lukáši, jak byste se přiblížil těm, kteří vás ještě neznají?

Stále ještě mladý, celkem úspěšný a zdravě sebevědomý Znojmák - 

"srdcař", který má ve zvyku problémy konstruktivně řešit a ne o nich jen 

planě mluvit. Asi přesně podle našeho volebního hesla "Nebrečíme, 

makáme..."

 

Pracujete jako Sales manager. Co taková práce obnáší?

Tahle velice zajímavá práce v rámci hotelu obnáší v podstatě vše od 

prvotního kontaktu s klientem až po vzájemné potřesení si rukou po 

zdařilé akci a odeslání finální faktury  Bohužel je kromě organizování 

programu a setkávání se zajímavými lidmi spojená i s množstvím nutné 

administrativy.

 

Kdy jste se začal zajímat o oblast cestovního ruchu?

Vzpomínám si, že to bylo během letních brigád na Vranovské přehradě a 

bylo mi sladkých 16 let. To, co mě nakonec ovlivnilo nejvíce, byl ale 

můj více než roční pobyt u sousedů v Německu a zkušenosti, které jsem 

tam díky skvělé péči mých přátel nasbíral. Další inspirací pak byl 

návrat do Znojma po studiích a pozorování věcí (rozuměj úrovně služeb) 

kolem sebe ve snaze je zlepšit.

 

Má Znojmo v této oblasti co zlepšovat?

Pořád je co zlepšovat. Jsem toho názoru, že náš potenciál stále 

využíváme jen na půl plynu. Máme úžasné přírodní a kulturní dědictví, 

které jednoduše domácí i zahraniční hosty přitahuje. Nejsme pupkem 

světa, ale bezesporu máme co nabídnout. Práce ve službách, které budou 

mít kvalitní úroveň může (nejenom sezónně) zaměstnat spoustu lidí a 

vydělat podnikatelům i městu samotnému nemalé peníze. Nestyďme se za to, 

že je vydělat chceme a něco pro to i udělejme! Cestovní ruch nám musí 

přinášet radost, ale zároveň očekávaný profit. Práce ve službách resp. 

cestovním ruchu je přesně tím druhem činnosti, kde s přepočítáváním 

výdělku na počet odpracovaných hodin člověk neuspěje a z tohoto důvodu 

jich není schopen každý. Člověka to musí bavit a naplňovat i jinak než 

jen při pohledu na výplatní pásku. Kdo tohle nechápe, musí bohužel z 

kola ven.

 

Kde vidíte inspiraci a jaké konkrétní kroky povedou k tomu, co 

všichni slibují, ale 20 let nikdo nesplnil - Znojmo jako vyhledávaný 

turistický cíl?

Návod vidím v nutné synergii zájmů města a podnikatelských subjektů, 

součinnosti nutných a promyšlených strategických kroků a inspiraci 

úspěšnými projekty doma i v zahraničí. Mám pocit, jako bychom si stále 

nedefinovali naše silné stránky a naši hlavní cílovou skupinu pro domácí 

a zahraniční incoming. Děláme na dílčích věcech, ale schází nám kvalitní 

destinační management, který by tomu všemu snažení dal patřičný rámec a 

srozumitelnost resp. uchopitelnost pro domácího i zahraničního hosta. 

Schází mi v tomto duchu širší odborná debata a strategické směřování 

nejenom města Znojma ale celého regionu Znojemska potažmo rakouského 

Weinviertelu. Regiony na hranici mají přitažlivost, a tak se nebojme 

kontaktu a spolupráce. Třeba se nyní s novým vedením na Znojemské Besedě 

blýská na lepší časy. Uvidíme, rád se nechám překvapit.

 

Proč jste se rozhodl kandidovat právě za Pro Znojmo?

Je to skvělý tým poctivých lidí, kteří se stejně jako já rozhodli 

obětovat svůj volný čas rozvoji a zlepšování situace ve svém městě a 

životní úrovně svých spoluobčanů. Takoví lidé Vás vždy pozitivně 

motivují, ovlivňují a debata s nimi není ztraceným časem. Byl bych rád, 

kdyby se podařilo přesvědčit a zapojit do společné práce i další 

osobnosti kolem. Je to něco, co z našich životů bohužel kvůli násilně 

přerušené tradici vymizelo, ale mělo by se postupně vracet zpět. Záleží 

jen na rozhodnutí každého z nás.

 

 Jakým zastupitelem budete, když vás Znojmáci zvolí?

Budu jim poctivým a pracovitým zástupcem, který bude město a jeho kroky 

řídit vždy s rozmyslem a s péčí dobrého hospodáře. Budu umět naslouchat 

jejich přáním a problémům. Na svoji nelehkou úlohu se těším a úkolů s ní 

spojených se určitě nebojím...