Cyklodoprava nesmí zůstat popelkou

29. 8. 2014 v 14:13, Otto Bouda

Zvýšení bezpečnosti na městských komunikacích pro cyklisty v uplynulých čtyřech letech nepatřilo k prvořadým prioritám města.

Po dokončení již dříve naplánovaných úseků cyklostezek mezi Znojmem a Dobšicemi postupně ustrnuly přípravné práce na mrtvém bodě. V následujícím postupu výstavby chybí další smyslupné, prodiskutované a schválené stavební projekty cyklostezek a jejich rozdělení na etapy. Schází též koncepce, budování cyklistické infrastruktury a další opatření. Neutěšená situace v přípravě brání i v možnosti získat finanční prostředky. Město není projektově připraveno na zásadní změnu v dopravě-dobudování první etapy znojemského obchvatu, která umožní překvalifikování kategorie komunikace a umožní řadu technických řešení.

 Základní páteřní trasy cyklostezek jsou již vyznačeny v územním plánu, tvoří síť a splňují požadavky pro propojení Znojma. V plánu je též vyznačen cyklorekreační okruh okolo Znojma, vedoucí v údolí řeky Dyje, potoku Leska a Gránickým údolí. Byly vybudovány některé nenavazující úseky cyklostezek, čekající na propojení. Stranou zatím zůstávají i příměstské úseky cyklostezek a kvalitní a bezpečné dálkové trasy především do sousedního Rakouska. Chybí věcná diskuse nad dalším postupem nejen mezi městem a občany, ale i mezi politiky a veřejnou správou. Nehledají se cesty řešení, nehledají se partneři v Rakousku pro společné projekty. To však neznamená, že ve Znojmě se nedá nic udělat, najít kompromisní řešení a zajistit finanční prostředky. Vše je jen o osobním přístupu a pracovním nasazení. Nic není nemožné.

Dopravní infrastruktura pro cyklisty v žádném městě nevznikla během jednoho roku, ale byla to vždy dlouhodobá usilovná práce, někdy trvající desítky let. Všechna města, jež se vydala tímto směrem, svých prostředků nejen nelitují, ale hovoří o účelnosti vynaložené námahy a zlepšení kvality života.  

Proto je potřeba již dnes začít připravovat projekty, které po menších úsecích se za několik let změní ve funkční celek sloužící ku prospěchu všech obyvatel Znojma. 

Tato opatření zvyšující bezpečnost jsou důležitá nejen pro cyklisty, ale i pro motoristy a chodce a rozvoj turistického průmyslu.