Jak dále ve Znojmě? Především dobrý územní plán a jeho naplňování!

23. 7. 2014 v 16:33,

Stávající politické vedení radnice neplní rozhodující úkoly, které by občané očekávali. Problematický stav automobilové dopravy ve Znojmě by bylo možné odlehčit zprůjezdněním ulice podél železniční tratě Riegrova, Přímětická pro osobní automobily. Když bude podle řešení Ředitelství silnic a dálnic zatím končit obchvat na kruhovém objezdu Suchohrdelská, je potřeba iniciativou města vybudovat novou komunikaci přes Léry a nový menší most přes Dyji u oblekovického kulturního domu. Tato dopravní opatření jsou podchycena v novém územním plánu města Znojma.

Vedení města neřeší plochy pro výstavbu rodinných a bytových domů a pro výstavbu dílen a malých průmyslových podniků. V novém územním plánu zanikla výstavba na Křivánkách, natož aby byl vybudován most přes Lesku, aby sanitky nemusely s každým pacientem absolvovat objížďku kolem Městského lesíku, což by ušetřilo hodně litrů benzinu a několik životů. Vzorem řešení může být dokonalý uzemní plán města z roku 1970.

Při rozsáhlém majetku, které město vlastní, především sportovní a kulturní zařízení, komunikace, domy a byty, by mělo docházet k vytváření pracovních příležitostí pro nezaměstnané při správě těchto akcí ve formě veřejných prací. Opačná, samozřejmě lepší varianta by byla privatizovat tento majetek a snížit daně, což se vymyká možnostem radnice.

Domnívám, že se město by mělo vyčlenit peníze na tyto akce místo předraženého obnovování záchodků včetně výtahu pro zdravotně omezené na Komenského náměstí za 8 milionů, případně výstavbu plaveckého areálu za 300 milionů, který bude výrazně ztrátový.