Krytý bazén: v centru, či na okraji města?

24. 6. 2014 v 16:50, PhDr. Jiří Kacetl

Včera jsem se spolu s dalšími členy Pro Znojmo zúčastnil veřejné debaty o budoucnosti plavání v krytém bazénu ve Znojmě. Byly představeny dvě varianty: a) rekonstrukce / rozšíření stávajících lázní v centru na náměstí Svobody; nebo b) stavba nového krytého bazénu v areálu letní plovárny Louka.

Debatu radnice svolala do prostoru loucké plovárny, a podle toho vypadala i názorová skladba dorazivšího obecenstva, kde převažovali přirozeně plavci, sportovní i rekreační. Ti se spíše přikláněli v prospěch varianty nového bazénu v Louce. Je to jasné a pochopitelné. Viděno pouze pohledem plavce, nový bazén v Louce je ideální variantou, protože představený architektonický návrh pana Buriana z Brna je kvalitní, svěží, moderní.

Jenže existují další faktory, které nadšený plavec už nechce příliš vidět. Faktory, které musí zohlednit každý moudrý správce města dbající na zájmy celku, nikoli jen jedné partikulární skupiny. Nový bazén v Louce zahustí prostor stávající letní plovárny a převážně zakryje poslední segment dálkového pohledu na impozatní barokní komplex louckého kláštera. Bude se to líbit jeho budoucímu investorovi, kterého město stále (ne)hledá? A hlavně! Co bude se starou budovou lázní v případě výstavby nového bazénu v Louce? Může si město ekonomicky dovolit nadřadit prioritu rychlé výstavby nového bazénu nad jiné celoměstské priority (kanalizace příměstských částí, opravy komunikací, chodníků, rekonstrukce pivovaru na kulturní společenské centrum)? Vždyť se bavíme o nákladech ve výši čtvrt miliardy korun za nový bazén plus náklady na úvěrovou službu. Tolik peněz totiž město nemá! Poloha lázní je zažitá, napomáhá tomu, aby centrum města zůstalo živé. Lázně jsou lehce pěšky dostupné pro většinu občanů a zejména základních a středních škol ve městě; snadno se k nim dostanete veřejnou hromadnou dopravou včetně dopravy příměstské. Náklady na rekonstrukci lázní v centru vypočítané architektem Burianem favorizujícím louckou variantu musíme považovat za velmi, velmi hrubé a spíše nadsazené. Otevřenou soutěží o definitivní návrh rekonstruovaných lázní bychom dosáhli jistě mnohem nižší částky. A onen hlavní problém, který plavci považují za nepřekonatelný: Kde by mládež a veřejnost plavala po dobu rekonstrukce lázní? I na to lze najít sice nepohodlné, lež průchodné řešení: využitím malých privátních krytých bazénů ve městě a okolí by bylo možné jakž takž na jednu zimu vykrýt základní potřeby škol i veřejnosti. Každá rekonstrukce znamená omezení, v tomto případě opravdu jen na zimní měsíce. Od května do září je přece v provozu loucká plovárna. Město by také při rekonstrukci lázní na náměstí Svobody mohlo snadno vtáhnout do hry privátního investora, který by část nákladů rekonstrukce zaplatil výměnou za poskytnutí a vznik komerčních ploch v sousedství lázní. Místo zde je. Tímto směrem by se tedy naše úvahy měly ubírat.