PŘEDVOLEBNÍ KLÁNÍ O ZNOJEMSKOU RADNICI ZAČÍNÁ

7. 6. 2014 v 15:08, PhDr. Jiří Kacetl

Ano, je to tak. Sotva skončily volby do Evropského parlamentu, začíná volební klání další. V říjnu si všichni zvolíme nové zástupce do obecních a městských zastupitelstev. 

Ve Znojmě bude předvolební souboj myšlenek a konceptů obzvláště ostrý, protože témat ke kritické diskusi je spousta. A jde vskutku o hodně. Rád bych proto nyní ve stručnosti představil vizi týmu kandidátů Pro Znojmo, se kterými se budu ucházet o Vaši přízeň. Spolek Pro Znojmo sdružuje středo-pravicově, konzervativně smýšlející nezávislé osobnosti, z části též příznivce politického hnutí Starostové a nezávislí, kteří usilují o seriózní, odpovědnou a především lidsky slušnou správu našeho města. Nemáme za sebou žádný stranický aparát, který by nás tlačil k "odsávání" veřejných peněz do kapes partajních kmotrů či jejich mediálních poradců. Jsme prostě Znojmáci, "srdcaři" srostlí s tímto městem a jeho okolím. Chceme průhlednou, moudrou radnici, komunikující otevřeně a bez zábran s občany. Studujeme podrobně historii Znojma, rozebíráme to, co ve městě nefunguje, a snažíme se ve svých plánech pro správu města navázat na věci, které se v našem Znojmě i jiných městech osvědčily a které mohou v dohledné době zlepšit podmínky pro život a práci Znojmáků ochotných na této vizi aspoň trochu spolupracovat. 

Neexistuje jediný účinný recept. A ten kdo to tvrdí, voliče klame. Čeká nás naopak poměrně dlouhá a nelehká cesta budování "maličkostí", cesta postupné změny všeobecného klimatu ve městě. Vedle praktických investičních kroků dobrého územního plánování a zlepšení městské infrastruktury (zejména stavu chodníků, vozovek, parkování, dopravního napojení Znojma na dálkovou silniční a železniční síť), lákání potencionálních investorů a ctění dobrých kulturních tradic města, vidíme jako základní nutnost výchovu. Ano, možná si to neuvědomujeme. Výchova mládeže i dospělých k samostatnosti, odbornosti, odpovědnosti, lepší jazykové vybavenosti a konec konců i k vyšší mravní slušnosti, která upadá nejen duchem doby, ale i neviditelností morálně zralých osobností v aktivním veřejném životě. Výchova je důležitá pro přívětivé ovzduší života ve městě i pro celkový dojem návštěvníků města, díky kterým mohou vznikat ve městě a okolí nová pracovní místa. Cestovní ruch, živé centrum města, tradiční zemědělsko-potravinářský a lehký výrobní průmysl se bez odborně připravené pracovní síly neobejdou. Opomíjenou příležitostí pro Znojmo je také širší spolupráce s mikroregiony jihozápadní Moravy, trpícími podobně jako my centralismem krajských úřadů, a se sousedy z Dolního Rakouska a Vídně. 

"Znojmo – perla jižní Moravy". To je heslo z konce 19. století. Pojďme ho společně oprášit! Vy a my jsme jeden tým. Bez Vaší podpory to nedokážeme!