Oprava kašny v Dolním parku

13. 5. 2014 v 11:14, Ing. Karel Fiala

V nedávném průzkumu veřejného mínění občanů České republiky obdržela nová vláda po sto dnech od svého vzniku známku tři mínus. Nepochybně k tomu přispělo i to, že pan premiér Sobotka slibuje, na co nemá, a cíle jsou, jak ostatně přiznává, jen ideologická přání. 

U normálních občanů se tomu říká ekonomická negramotnost, která obvykle vede k tomu, že lidé si dopřávají pomocí úvěrů více, než na co mají, a to nemůže vést k ničemu jinému než k hořké exekuci. Zatímco vláda začíná a má možnost reparátu, naše současné vedení města se blíží do finále svého zákonem vymezeného volebního období a je potřeba chystat pomalu závěrečné vysvědčení. Pro nastávající konferenci a plebiscit navrhuji pánům radním za jejich výkony udělit hodnocení něco mezi dostatečným a nedostatečným.  A to i proto, že po období prvních tří let, kdy klopýtali podle mého soudu bez výraznějších realizací a vizí, přicházejí nyní ve finiši s grandiózními projekty a sliby, jejichž finanční krytí je bez zázraku nemožné. Nebo je to jen ubohý marketing vydávající fatu morganu za realitu a chystají tak základy Potěmkinovské vesnice? Jitřenkou těchto akcí je oprava kašny v Dolním parku. Nezbytná oprava tohoto skvostu, která již byla zahrnuta do původního celkového rozpočtu revitalizace parku v takzvaném sektoru C2, se rozhodnutím městské rady z poloviny dubna nafoukly a vyšplhaly na tři miliony dvě stě tisíc korun bez DPH, tedy celkem na asi 3 800 000 Kč. Tato suma za prostou opravu, za kterou lze postavit slušný rodinný dům, se mi zdá naprosto neuvěřitelná, a to i s ohledem na to, že vlastní plastika kašny je víceméně v pořádku. Tato dílčí oprava byla z logických důvodů zadána bez výběrového řízení firmě, která provádí obnovu přilehlé části parku, a to hlavně kvůli rychlosti a splnění termínů do léta. Právě proto bychom měli schválené náklady podrobit hlubokému a kritickému rozboru. V rámci korektnosti byla radnice tudíž požádána, aby poskytla všechny podklady pro kontrolu nezávislého šetření tohoto rozpočtu. Této žádosti bylo vyhověno. Zhodnocení bude provedeno z věcného i ekonomického aspektu této akce a výsledky budou konzultovány s odpovědnými pracovníky. A samozřejmě o tom bude informována veřejnost, ať již bude výsledek šetření jakýkoliv.