Vize pro Znojmo

9. 4. 2014 v 12:36, Ing. Karel Fiala

Pan starosta v tiskovém prohlášení oznámil, že začíná s přípravami nového Strategického plánu rozvoje města Znojma, který by měl být hlavním strategickým dokumentem pro roky 2016 – 2022. 

Celou bohulibou myšlenku tohoto projektu uvádí slovy: „Hlavním cílem nového strategického plánu je přinést komplexní pohled na možnosti rozvoje klíčových oblastí života ve městě“. S tímto tvrzením nelze než souhlasit, ale velký otazník se skrývá v odhalení podstaty, jednak co jsou to ony klíčové oblasti a jak je řešit. V období začínajícího předvolebního klání se snaží navodit myšlenku, že jen on a jeho tým zná právě to jediné a správné východisko a že ostatní jsou hlupáci nerozumějící ničemu. Bohužel to není hledání pragmatických přístupu, ale stává se z toho, a to zcela legitimně, politický boj. V demokratické společnosti existují přirozeně i jiné alternativy, než prezentuje vládnoucí koalice, často lepší, realističtější a levnější. Proto přijdou i ostatní političtí hráči se svým seznamem priorit a vizemi jak zlepšit životní standard. Buď tedy nastane asertivní hledání optimálních kompromisních řešení, nebo nevraživost. První varianta je jistě lepší, ale asi méně pravděpodobná. V době před obecními volbami lze očekávat mnohé, hlavně však bezbřehý populismus slibující zdarma pečené holuby a jiné. Přesto lze a je povinností zvolených zástupců, v interakci s občany, budovat „město se značkou kvality“. Proto musí být zvolené řešení komplexní zahrnující v sobě reálné investice, podporu životního prostředí a celý sektor společenských vztahů. Podle mého názoru současné vedení města pro rozvoj mnoho neudělalo, nemělo žádnou vizi a Znojmo se tak dále nořilo do podprůměrnosti a šedi, vynikalo jen vysokou nezaměstnaností. Prioritou se tedy musí stát dlouhodobé úsilí o obnovení pozice města Znojma a celého regionu jako centra jihozápadní Moravy. Proto je potřeba vytvořit podmínky pro rozvoj malých a středních firem a zvláště pak v oblasti turistického ruchu a zemědělsko-potravinářského komplexu. Nezbytné je podporovat především ty projekty, které produkují služby a výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Zásadní podmínkou vzestupu města je řešení dopravní infrastruktury a vzdělanostní společnosti. Nezadatelnou podmínkou je i zlepšení vybavenosti města. To vše pak je nutné konfrontovat s ekonomickými parametry. Nezadatelným klíčovým bodem je prognóza demografického složení obyvatelstva a oblast sociální včetně zajištění sociálního bydlení. Především však pro to vše musí být zajištěno, aby mladí schopní lidé neutíkali z města jako před morem někam jinam za lepšími podmínkami, ale zůstali zde.