Znojmo mluví anglicky a taky trochu německy

31. 3. 2014 v 15:17, Karolína Havelková (Kolářová)

Od spuštění projektu Kolumbus se o proplacení jazykového certifikátu přihlásilo zhruba 51 žadatelů. Propláceny byly jazykové certifikáty jak z angličtiny, tak i z méně oblíbené němčiny, ačkoli název této části projektu je pouze „Znojmo mluví anglicky“. Také počet proplacených certifikátů z německého jazyka se poněkud liší od počtu proplacených certifikátů z jazyka anglického (angličtina 30 certifikátů, němčina 21 certifikátů). Sice to není rozdíl dramatický, ale vzhledem k tomu, že se naše město Znojmo nachází v příhraničí, dalo by se očekávat, že budou cifry minimálně vyrovnané.

Ve studentech nejen středních, ale už i základních škol je totiž vůči německému jazyku zakořeněný jakýsi odpor. Ať už je tento odpor vyvolán jakýmikoli faktory, podstatná je jeho existence, která brání tomu, aby se němčina vyučovala na stejné úrovni jako angličtina. Materiálů k výuce němčiny není zdaleka tolik, kolik jich nabízí trh pro výuku angličtiny. Učebnice nejsou tak propracované, tak zábavné a ani tolik barevné. Učitelé přes veškerou snahu v dětech zájem vzbudit nedokážou a sami později na snahu rezignují.  

Výborný začátek dlouhodobého řešení představuje možnost dvojjazyčného studia na Gymnáziu Dr. Karla Polesného, avšak ostatní střední školy jsou teprve na začátku cesty.

Pro nás, znojemské občany, je němčina nespornou výhodou. A zvlášť pro ty, kteří neovládají angličtinu. Samozřejmě, že umět anglicky je v dnešní době standard. Už jen když člověk zapne počítač, narazí na nespočet anglických okýnek a tabulek. Nemluvě o anglicizmech, které stále více pronikají českou mluvou. Ale zpět k myšlence – vzhledem k naší zeměpisné poloze nám znalost němčiny otevírá nevídané možnosti. Pro mladé alespoň základní znalost (dejme tomu úrovně B1) znamená například to, že dostat se na brigádu do Rakouska či Německa už nebude představovat takový problém z hlediska jazykové bariéry. Příjem nesrovnatelný, prostředí mnohdy také a zkušenosti k nezaplacení. Není pravda, že by dnes každý Němec či Rakušan uměl anglicky. To je velmi oblíbený mýtus. Pravda je taková, že generace, která má nyní ve škole angličtinu povinnou bude na pracovním trhu dominovat v budoucnu, ale nyní je číslo německy mluvících zaměstnavatelů stále ještě poměrně vysoké. 

I když počet anglicky mluvících neustále poroste, neznamená to ovšem, že němčina ztratí svou váhu. I mezi velmi schopnými rakouskými či německými podnikateli se mohou najít tací, kteří jiný než rodný jazyk neovládají a ovládat nebudou. Ve sférách jako je práce s malými dětmi či seniory nebo v oblastech gastronomie vám angličtina nebude toliko co platná jako němčina. 

Němčina pro nás „Znojmáky“ znamená možnosti, zkušenosti, perspektivu. Znalost jazyka nám umožní lepší komunikaci, upevnění přátelských vztahů a odbourání kulturně-historických předsudků, které náš vztah k německy mluvícím sousedům silně determinují. 

Je na nás, jak se k tomuto problému postavíme. Zda budeme motivovat svoje děti a otevřeme se spolupráci anebo se necháme připravit o to, čím nás mohou naši sousedé (a potažmo my je) obohatit.