Takové správné znojemské nicnedělání

12. 6. 2012 v 17:33, PhDr. Jiří Kacetl

Sotva dozněly ohlasy na „kočkopsovskou“ úpravu Kopalova pomníku na Komenského náměstí, rojí se na denní světlo další můry z temnot radničního příšeří. „Otevřená radnice“, tak zní hodně nadneseně politika údajné průhlednosti současných vládců města zejména z tábora sociální demokracie s táborem podezřele zamlklých komunistů za zády.

Skutečnost však o tom mnoho nevypovídá. Jako opoziční zastupitel mám velice málo informací, o většině věcí se dozvídám z novin, neboť z těch zpráv, které se ke mně oficiálně dostanou ve formě usnesení z jednání městské rady, si ani zkušený člověk mnoho nevyvodí. Usnesení jsou totiž opatřena různými odkazy na „přílohy“ a tyto přílohy už součástí usnesení nebývají. Když jsem oficiálně sekretariát starosty požádal, abych tyto přílohy dostával, bylo mi stroze odpovězeno, že by to bylo technicky náročné a ať si vždy konkrétně vypíšu, o které přílohy mám zájem. A to dodávám, že mluvíme o elektronických souborech, neboť již šestým rokem v zájmu ekologie nepožaduji materiály z města v papírové podobě… O otevřenosti radnice v posledním roce a tři čtvrtě, co současná „čtyřkoalice“ vládne, by se dalo napsat hodně. Od záhadně zpackaného výběrového řízení na dodavatele služeb IT, přes skandální obraty o 180 stupňů při mnohasetmilionovém tendru na rekonstrukci úpravny pitné vody nad Marákovem až po mrtvolnou nečinnost v případě regulace hazardu na území města. Z posledních zpráv mi dovolte glosovat dvě kauzy z oblasti kultury.

První je vydání reprezentativní publikace s pracovním názvem „Znojmo od raného středověku po moderní dobu“ o 144 stranách v česko-německé a česko-anglické verzi v celkovém nákladu 1400 kusů. Každá nová knížka o Znojmě, pokud splňuje nároky na kvalitu a erudici, je pochopitelně vítaná. Zaráží mě však skutečnost, že zadání zakázky za půl milionu korun (!) proběhlo bez jakéhokoli výběrového řízení, bez grantu, o kterém by rozhodovala odborná (a nikoli politická) komise tak, jak je jinde v západním světě zcela běžné. Třeba by bylo možné nějakou korunu ušetřit, třeba by bylo možné vytvořit zajímavý autorský tým, který by požadované dílo dal dohromady. Radní se však těmito úvahami nezaobírali. Knihu prostě a jednoduše zadali přímo, a to brněnskému nakladateli Jiřímu Krejčímu (K-Public). Ten již pro radnici vydal jednu velkou (a velmi nákladnou) knihu v roce 2005 s názvem „Historie Znojma v obrazech“. Ta přes nespornou kvalitní obrazovou náplň sklidila odbornou kritiku za rozháraný a místy značně amatérsky vyznívající text. Vydání knihy také doprovázely právní nejasnosti, neboť nakladatel nectil autorská práva a v knize například bez patřičné licence použil snímky z expozic znojemského muzea. Jaký výsledek proto můžeme čekat nyní?

Druhou glosu musím směřovat k posledním zprávám o dalším osudu svatováclavské kaple. Rada města vypověděla nájemní smlouvu občanskému sdružení Iuvenes Znoyem, jehož členové o kapli již několik roků řádně pečují a zajišťují její otevření pro návštěvníky i občany Znojma. Důvodem výpovědi je údajně „špatná komunikace“ (to je otřepané klišé maloměstských politických salonů) a také spor o průjezd turistického kolového vláčku přes kostnici bývalého hřbitovního karneru. Chtěl bych tímto vyjádřit plnou podporu Antonínu Barákovi a všem jeho spolupracovníkům. Za práci pro kapli, ale i pro Schillerův altánek v parku by se jim mělo ze strany radnice dostat velkého poděkování a ne vyhazov! Komorní provoz kaple a přilehlého vyhlídkového ochozu, nabídka výkladu o historii, sezónních výstav, koncertů, nabídka publikací a pohledů, to zatím není v našem královském městě rutina, ale spíš vzácnost, kterou si musíme hýčkat a ne ji potírat! Však také návštěvníci tyto služby oceňují tu pochvalou, tu drobným příspěvkem na základní údržbu kaple a činnost sdružení. Jako občasný průvodce turistů po městě tuto spokojenost mohu potvrdit. Občanská společnost založená na principu dobrovolnosti a vůli něco pěkného pro své okolí udělat je ve Znojmě stále v zárodcích, proto radniční mrazivě chladnou výpověď pro Iuvenes Znoyem kategoricky odsuzuji. Cestovní ruch ve městě – to není o sebechvále na předražených panelech upadajících brněnských veletrhů, to je především kvalitní servis a lidský úsměv a ochota při běžném kontaktu s návštěvníky města. To dobrovolníci ve svatováclavské kapli dávno vědí, vedení města zato zjevně ne. Hradební příkop pod Střelniční věží zůstává neprůchodný na Dolní Českou, stále zavřená je i Vlkova věž. Takové správné znojemské nicnedělání…