Veřejná diskuse ve Znojmě je stále problém

5. 12. 2012 v 17:29, PhDr. Jiří Kacetl

V jednom týdnu ukázalo vedení znojemské radnice svým občanům dvojí tvář. Vlídnou i nevraživou: Na zahajování Znojemského adventu 2012 na Horním náměstí hovořil starosta Vlastimil Gabrhel o klidu a míru, který přeje a rozesílá do našich domovů; o dva dny později se v týdeníku Znojemsko objevil článek podepsaný tiskovou mluvčí města Zuzanou Pastrňákovou, který se v proklamovaném smíru rozhodně nenesl.

Otto Bouda, předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě, si v něm vysloužil od vedení města kritiku za to, že se odvážil představit část projektu, který radnice bez veřejného projednání zadala k projekci. Na dalších řádcích tisková mluvčí píše: „O tom, jakou tvář by měly ulice a náměstí nově dostat, se v předstihu dozví i občané Znojma“. Je hezké, že se občané v předstihu něco dozvědí, ale budou moci se k tomu také vyjádřit a budou jejich připomínky brány vážně? Nebo to proběhne klasicky tak, že se zpráva o zahájení územního řízení v tichosti objeví na úřední desce, kde ji většina z nás přehlédne, a pak se s úsměvem řekne, že veřejnost včas neuplatnila své připomínky?

Radniční koalice, vedená sociální demokracií za přitakání mlčících komunistů, lidovců a nestraníků, hraje od počátku tohoto volebního období dost nečitelnou hru. Odmítá vpustit do kontrolních orgánů města opoziční zastupitele, jako by chtěla říct, že ona žádnou kontrolu nepotřebuje a že vše dělá nejlépe. Přitom podezřelých otazníků za ony dva roky vládnutí se již nakupilo požehnaně. Na mnohé z nich upozornila redakce Znojemského Deníku, ale už jich je tolik, že koalice jaksi spoléhá na krátkou lidskou paměť a na to, že se to nějak „ututlá“. K tomu vytváří promyšlený a hustý opar propagandy ve Znojemských listech a také Znojemském týdnu. Běžný občan je masírován, že vše běží, jak má, nikde není problém, a ti jedinci, co kritizují, jsou pošetilci a zaprodanci minulé radnice. Jako bych v archivu četl staré noviny či stranické plátky z doby normalizace…

Ale zpátky k tématu připravovaných projektů úprav veřejných prostranství ve Znojmě. Pan starosta vytýká O. Boudovi a také mně osobně, že jsme jako bývalí zastupitelé ODS mohli chystané projekty připomínkovat již v minulém volebním období, ale že jsme tak kdovíproč neučinili. Rád bych to nyní vysvětlil. Ideová studie Ateliéru Tišnovka řešící rekonstrukci Divišova a Jezuitského náměstí a okolí byla sice odborem rozvoje zadána již v roce 2008, její výsledná podoba však nebyla nikdy představena ani na schůzi rady města, ani na žádné z poradních komisí. Ještě nedávno jsem se domníval, že zůstala kvůli ekonomické krizi někde v šuplíku nedokončena. Nyní ji tedy radnice oprášila a bez veřejné diskuse pospíchá k hotovému projektu. Přitom není to právě znojemská ČSSD, která tolik kritizovala projekty z předchozího volebního období?

Pokud jde o revitalizaci Městského parku, Ateliér Tišnovka vyhrál výběrové řízení se svojí bezesporu kvalitní ideovou studií na podzim 2007. Na druhém a třetím místě tehdy skončil střízlivý a šetrnější projekt Ing. Damcové a také projekt studentů zahradnictví z Lednice. Pokud jsem coby neuvolněný radní mohl projekt sledovat, bylo to pouze v počáteční fázi, kdy jsme několikrát zasedli nad koncepčními otázkami revitalizace. Ze strany tehdejšího vedení města jsem byl ujišťován, že až přijde čas, bude projekt představen veřejnosti a řádně projednán. Poté v polovině roku 2009 debaty přestaly. Bylo zřejmé, že revitalizace parků nebude na pořadu dne, prioritu tehdy dostaly Komenského náměstí a autobusový terminál. O tom, že za zavřenými dveřmi na odboru rozvoje mezitím pokračují práce na podrobnější fázi projektu, jsem nevěděl. Mnohé věci (např. zbytečné a nákladné modernistické architektonické prvky, narušující historickou atmosféru parku), na které nyní já a další členové Okrašlovacího spolku upozorňujeme, v původní ideové verzi projektu nefigurovaly. Byly doplněny teprve v posledních dvou letech, a to již městu vládne současná koalice.

Je mi moc líto, že místo dialogu s občany nyní vedení města sklouzává k nevraživému osočování. Proč nemůžeme na těchto projektech více spolupracovat? Zatím se toho žel nedaří dosáhnout, ale věřím, že se to ještě může změnit.