Dialog radnice s občany, nebo jen monolog?

21. 4. 2013 v 19:44, PhDr. Jiří Kacetl

Znojemská radnice svolává na 22. duben do kina Svět prezentaci projektu revitalizace Městského parku ve Znojmě. Sláva, chtělo by se zvolat. Budeme diskutovat. Budeme klást názory proti sobě, debatovat o problému, hledat řešení… Jenže je v tom opět velký háček.

Naše představa o veřejné diskusi nad projektem se diametrálně liší od představy, kterou mají představitelé městské samosprávy. Už z oficiální pozvánky jasně zní jen „veřejná prezentace“. O slově „diskuse“ či „debata“ není ani zmínka. Začínám chápat slogan současných vůdců města o „otevřené radnici“. V pozadí se totiž skrývá chladný mocensko-politický kalkul, který považuje občanskou veřejnost za tupé stádo ovcí. A ovcím je nutno dát pouze takové informace, které páni města uznají za vhodné v zájmu zachování jisté důvěryhodnosti. Každý rozumný člověk již dávno poznal, že „Znojemské listy“ jsou mistrným nástrojem radniční propagandy, opoziční názor v nich nezazní (a nesmí zaznít!).  Radnice občany zve na „veřejnou prezentaci“, bude to ve skutečnosti opět pouhá „nalévárna“ jednoho názoru a úporné přesvědčování o jediné možné cestě. Názor občanů vlastně znojemskou radnici vůbec nezajímá. Pravdu má prostě jen ona.

Tato moje skepse vyplývá z čerstvé zprávy, že starosta města předem odmítl na zmíněné prezentaci v kině Svět připustit vystoupení jiných odborníků k tématu (např. z Vídně či Prahy), kteří by oponovali názorům radnice a kteří by do Znojma přijeli na pozvání nezávislé občanské platformy.

Revitalizace Městského parku ve Znojmě je veliký byznys, kde se již točí miliony a budou ještě točit desítky milionů korun. Projekční a architektonický Ateliér Tišnovka z Brna se na počátku, kdy mu byl celý záměr revitalizace zadán do přípravy, tvářil velmi skromně, profesionálně, s nevídanou ochotou naslouchat potřebám a přáním města a jeho občanů. Aspoň tak si jeho chování pamatuji z jednání, kterých jsem se účastnil ještě jako jeden z radních v letech 2007-2009. Tento přístup se pak zcela proměnil. Detaily projektu se řešily za zavřenými dveřmi odboru rozvoje s tím, že „na diskusi s občany je ještě čas“. Přišly komunální volby 2010, radnice se proměnila a Ateliér Tišnovka zůstal. Zveřejnění projektu a zejména jeho připomínkování občany města nebylo dosud plně umožněno. Jakýkoli názor, který jde proti vytyčené myšlence projektu, je ignorován.

„Vy tomu nerozumíte, nemáte patřičné vzdělání!“, slyšel jsem v roce 2007 z úst architekta Gryma, když jsem oponoval jeho modernistickému a strohému pojetí rekonstrukce Horního náměstí a ulice Přemyslovců. Nyní se obávám, že prožíváme totéž s projektem revitalizace Městského parku. Budou mít občané na prezentaci v kině Svět možnost vyjádřit a obhájit svůj názor? Anebo je to už stejně všechno rozhodnuté?