Radnice ignoruje věcnou kritiku

12. 6. 2013 v 19:41, PhDr. Jiří Kacetl

Všichni dobře víme, že máme-li mít demokracii, musíme ctít i zpětnou vazbu, jinak si dláždíme cestu k autoritářství. Západoevropské státy to dávno pochopily a aktivní občanskou veřejnost neberou jako nepřítele, nýbrž jako důležitého partnera, se kterým musejí umět vycházet.

 V českých zemích a dále na východ však stále přežívá model, že volič jednou za čtyři roky u voleb rozhodne o složení politické reprezentace města, kraje či státu a dále už musí jen útrpně mlčet a sledovat kroky politiků (mnohdy i pěkně vykutálených šíbrů) až do dalších voleb, kdy mnohé bude dávno zapomenuto či mistrnou mediální masáží zakryto. I dobře míněná věcná kritika je obzvláště u nás ve Znojmě nechtěnou věcí. Patent na rozum zdá se, zde mají pouze v kancelářích pod radniční věží.

Jak jinak si vyložit situace, které osobně zažívám v posledních měsících? Na dubnovém zasedání koaliční zastupitelé města i přes mé důrazné upozornění odsouhlasili prodej lukrativního, více než stometrového obchodního prostoru na Vídeňské třídě 13, tj. v centru města, s možností parkování ve dvoře, za pouhý půlmilion korun. Další prodej pod cenou, tentokrát zahradní vilku s okolním šestisetmetrovým pozemkem u potoka Lesky na Kuchařovické ulici, městská rada doporučila k prodeji za osm set tisíc, přičemž znalecký odhad hovoří o dvojnásobku. Prodej pro známosti radních? Nebo jen prostá hloupost? Milí čtenáři, zeptejte se sami sebe, zda byste prodali část svého majetku bezdůvodně hluboko pod cenou, když vás k tomu nic nenutí.

Nelze rovněž nezmínit situaci kolem revitalizace Středního parku. Radnice sice v dubnu chvályhodně svolala veřejnou prezentaci projektu, ale ihned vyšlo najevo, že názor aktivní veřejnosti slyšet nechce. Petici s tisíci podpisy chladně přešla bez jakékoli vstřícnosti, změny v projektu odmítla učinit, protože “vlastně za to může předchozí radnice”. Je to výmluva, každý investor má pochopitelně právo projekt, který sám financuje, pozměnit kdykoli. A tato radnice už vládne třetí rok. Na jedné straně starosta města Gabrhel často říká, že “nerozhazuje peníze jako minulá radnice”, na druhé straně nyní, když Okrašlovací spolek navrhl v projektu úprav Středního parku značnou úsporu vypuštěním zbytečných a nepatřičných modernistických prvků (novotvar kamenné tribuny, designový mobiliář), nechá tentýž starosta tyto architektonické nabubřeliny realizovat. Na truc kritikům? Hlavně ale ku škodě historického rázu Znojma a městské pokladny.

Svérázný (chtělo by se říct až diletantský) přístup vedení města k řešení veřejných projektů názorně ukazuje poslední kauza trestuhodného opomenutí archeologického dohledu při pracích ve Středním parku. Tisková mluvčí města Znojma Ing. Pastrňáková absenci archeologa omluvila věru skandálními slovy: “Nejedná se o území s archeologickými nálezy”. Uf! Každý průměrně vzdělaný středoškolák ze Znojma přitom ví, že celý Městský park se táhne podél hradeb, znojemského středověkého opevnění, konkrétně ve stopě vnějšího příkopu a valu. Proč tedy tisková mluvčí a za ní skryté vedení města vědomě mlží a nechce se znát k odpovědnosti za tento přehmat? Pýcha? Oslnění vlastní mocí a neporazitelností? Podle výpovědi jednoho pracovníka na stavbě v parku byl následkem zmíněné ignorace bagry poškozen či zničen cenný fragment fortifikace středověkého Znojma, “historického města ČR roku 2010”. Je to smutná vizitka, kterou si za výlohu nedáme, přátelé Znojmáci!