Znojmo před vydáním nového územního plánu

16. 1. 2014 v 19:28, PhDr. Jiří Kacetl

Tvorbu a proces pořizování územního plánu, základního dokumentu každého města či obce, upravuje již od poloviny minulé dekády nový stavební zákon. Stávající územní plán města Znojma má za sebou již několik dílčích změn: v minulých volebních obdobích si z něj úředníci a politici dělali jakýsi lepící papír, často vyvolávali procesy změn jen kvůli partikulárnímu zájmu toho či onoho majitele parcely. Tato salámová metoda stihla za několik let vykonat své.

K tomu všemu městu dlouhá léta chyběl městský architekt, který by dozoroval úroveň a kvalitu novostaveb či nových veřejných prostranství. Znojmo, kdysi učebnicová ukázka kvalitního urbanismu, tak dostalo řadu těžko zhojitelných šrámů. Stalo se dokonce v rámci republiky unikem, když roku 2000 zvýšilo maximální výměru zahradních chatek z 40 na neuvěřitelných 80 m2. Pásy zahrad kolem města se tak během deseti let staly jakýmisi neoficiálními staveništi, polorezidenčními čtvrtěmi, kde ovšem není vybudována síť ulic, chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení a jiných komunálních služeb. V roce 2009 proto město přikročilo k zadání nového územního plánu a jelikož zvolilo delší, ale kvalitnější cestu konceptu, táhne se pořizovací procedura již pátým rokem. Před Vánocemi 2013 proběhlo veřejné projednání a nyní budou vyhodnoceny finální připomínky a námitky občanů.

Obecně mohu říct, že předkládaný výsledný návrh je kvalitním dokumentem. Základní handicap Znojma, zoufale chybějící silniční obchvat, je v novém územním plánu jasně umístěn. Doufejme, že to ukončí věčné spory se zahrádkářskými aktivisty, ke kterým se v dávné minulosti úředníci zachovali velmi neférově, a kteří se nato úspěšně mstili zdržováním všech řízení, poukazováním na chyby a úřední šimly. Plán v mnohem větší míře definuje veřejná prostranství a podíl zeleně v nich. Vymezuje tzv. malý a velký zelený prstenec kolem města, který se stane v budoucích letech velkou přidanou hodnotou pro kvalitu života zdejších občanů. Součástí je zprůchodnění údolí Dyje, Lesky a Gránic tak, aby výletník nemusel použít rušných silnic. V údolí pod historickým centrem vytváří nový územní plán pomocí institutu předkupního práva předpoklady pro postupné navrácení nábřeží Dyje všem občanům (v tom je Znojmo také unikátní: má krásnou řeku, ale přístup k ní dnes pohříchu brání ploty zahrádkářů!). Plán také vrací maximální výměru rekreačních objektů na původní úroveň, aby se objekty k bydlení stavěly opravdu jen tam, kde může být vybudována patřičná doprovodná infastruktura. Novinkou jsou také plochy pro záchytná parkoviště v širším centru města a nutnost pořízení regulačního plánu pro cenný areál staré nemocnice v centru města. Město si tak dobře pohlídá, aby na okraji památkové rezervace nevyrostl další hypermarket či nevzhledná laciná architektura. Na druhé straně přetrvávají některé závažné logistické problémy vázané na příměstské části. Kde stavět nové čtvrti pro rodinné domky, kam umístit další výrobu? Odpověď se nabízí třebas opětným vytvořením “Velkého Znojma”. To je však otázka nikoli pro územní plán. Zde je zapotřebí citlivé diplomacie a ochoty politiků se dohodnout. Vždyť téměř všechny okrajové obce znojemské sídelní aglomerace (Dobšice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Kuchařovice, Suchohrdly) se po roce 1990 od Znojma odtrhly. Právě v otázce územního plánování by však měly v budoucnosti opět co nejvíce spolupracovat. Přínosné to bude jistě pro všechny.