Rekonstrukce silnice III/408 19 – Průtah městkou částí Hradiště

9. 3. 2014 v 21:31, Přemysl Karpíšek

Víceméně náhodou jsem se v pondělí 3.3.2014 dočetl o vydaném stavebním povolení na rekonstrukci průtahu městskou částí Znojmo-Hradiště. 

Na úvod bych rád uvedl, že se nestavím proti rekonstrukci, která je již více než potřebná, ba ji naopak vítám. Tato stavba je plánována již několik let, osobně jsem projekt, či spíše jeho koncept viděl již v roce 2010, není tudíž novinkou současné radnice. Jen mě zarazilo několik „drobností“, a to třeba i v porovnání s nedávnou (v roce 2010) rekonstrukcí mostu v Gránickém údolí. Ano, rekonstrukce mostu byla tehdejším vedením radnice dopodrobna probrána v prostorách kulturního domu s občany městské části tak, aby se měli možnost vyjádřit a dozvěděli se od představitelů radnice pokud možno co nejvíce. Například byl na základě podnětů obyvatel dodatečně navržen provizorní most aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravní obslužnosti. Ne každý navštěvuje každý týden úřední desku města.

Zde je možná největší rozdíl mezi těmito stavbami. U nynější rekonstrukce průtahu, ačkoliv se o ní již několik let ví, že se plánuje, nikdo s obyvateli městské části nekomunikoval, pouze bylo 8.1.2014 vydáno Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání jež se konalo 11.2 2014 (úterý) v 9 hod, kam byli svoláni účastníci řízení. Z toho plyne, že pokud by si obyvatelé na daný termín nevzali volno či dovolenou nemohli se jej zúčastnit. O vydání stavebního povolení na tuto akci jsem neobjevil nic ani v radničních Znojemských listech. Zkrátka radnice komunikuje stylem „vládneme, nerušit“.  Nic, hlavně ať nikdo nic neví. 

Další zajímavostí je, že o termínu rekonstrukce a vydání stavebního povolení neví ani zastupitelé městské části. Náhoda? Nikoli, opět se potvrzuje známá skutečnost, že vedení radnice nemá zájem o stanovisko obyvatel a neschopnost komunikace s jednotlivými městskými částmi. 

Nikdo neví, zda bude omezen průjezd Gránicemi, pokud ano, jak dlouho (do 30.11.2015 ?) či zda bude provoz řízen světelnou signalizací, taktéž není známo zda bude zachována obslužnost linky 817 Znojmo-Čížov nebo případně budou některé spoje snad nahrazeny vsazenými spoji linky 801? Jak se omezení bezprostředně dotknou obyvatel a návštěvníků? Jaký bude mít dopad na zde působící podnikatele? Budou 1. a 2. stavba časově odděleny? V jakých termínech se která bude realizovat?

Vzhledem k velkému množství cyklistů by nebylo v souvislosti s rekonstrukcí zcela od věci vybudování podjezdu pod silnicí, kde by mohla být v dalších letech výhledově vybudována cyklostezka v trase staré švédské cesty s vyústěním na ul.Švédská (u hřbitova). Zamyslel se nad tím někdo? Bylo by to jistě koncepční řešení cyklostezky od Znojma přes Hradiště dále do NP Podyjí. 

Ano, uznávám, moje chyby je, že jsem promeškal termín jednání, ale otevřenou radnici si představuji tak, že půjde občanům vstříc a ne takto, kdy se běžní obyvatelé o jejích krocích nedozví, ačkoliv jsou kroky podniknuty podle litery zákona. Město zkrátka nezná konkurenční prostředí a chová se stylem ber nebo nech být. Maximálně mě napadá, že se radnice snaží občany držet v ostražitosti, aneb jaké překvapení bude příště…. To ale nechceme, že?