Dáreček občanům

22. 12. 2013 v 18:14, Ing. Karel Fiala

Znojemští zastupitelé schválili na posledním zasedání v roce 2013 dáreček občanům, rozpočet města Znojma na rok 2014.

Pokud se někomu zdá, že úvodní příměr má poněkud dvojsmyslný význam či je zakuklenou slovní hříčkou, neplete se. Dárek má být totiž dáván s láskou a s přesvědčením, že obdarovaného potěší. Možná se naše ctěné elity pokoušely tento záměr opravdu naplnit v plném obsahu, jsouce přesvědčeny o své neomylnosti. Bohužel, žádné extra ovace od průměrně inteligentního občana asi nesklidí. Možná páni radní očekávali, že obecně se má za to, že za dárek má být slušně poděkováno i tehdy, kdy dar sám vzbuzuje rozpaky a je ve skutečnosti darem danajským. Vážený čtenář se jistě bude ptát proč takové rozčarování a pochybnosti, vždyť pan starosta mediálně velkolepě zdůvodnil, jak je vše skvělé a město vedou bezkonkurenčně nejlépe od dob jeho založení a možná již od dob příchodu prvních Slovanů na naše území. Je tomu skutečně tak? A hned si odpovím: Není, a to z několika důvodů. Všechny opulentní dary poskytované prostřednictvím nadstandardního rozpočtu mají divnou pachuť ve svém původu i smyslu. Plynou z jednorázového a v podstatě ničím nezaslouženého příjmu, z prodeje bytů. To je onen zázračný zdroj oranžovo-rudého hodokvasu, projevujícího se v rozpočtu města dvě stě padesáti miliony korun, kterými je hanebně mrháno, místo toho aby byly vybudovány nové hodnoty či byly rozpouštěny v dlouhodobé strategii. Jistou racionalitu v případě splátky dluhů a obnově zdecimovaných chodníků a vozovek je jim nutno však přiznat. Ale co hůř, z vlastních zdrojů, z legitimních příjmů není investováno prakticky nic. Vše je spotřebováno na neustále bobtnající běžný provoz a prazvláštní blíže nespecifikované položky. A tento rozhazovačný plán je předkládán jako vzácný a skvostný diamant, výlupek všeho dobra. Chápu, že rozpočet je navýsost významným politickým, tentokrát již předvolebním rozhodnutím, jež v zastupitelské demokracii přísluší jen našim zvoleným zástupcům. Toto rozhodnutí odráží jejich moudrost a schopnost. Občané jej mohou pouze komentovat, popřípadě si zapamatovat, kdo, co a kdy předložil. 

Samotné schvalování tohoto výsostného dokumentu bylo samo o sobě nepěknou tragikomickou taškařicí. Nebylo to duchaplné představení s odůvodněním projektu, ale režie se soustředila na požadavek manifestačního souhlasu bez možnosti jakékoli diskuse. Nesmělé pokusy dotázat se na některé položky pan starosta utnul již v samém zárodku. Jeho ústředním argumentem bylo, že zastupitelé měli deset dní času k prostudování návrhu. Tento přístup se jeví poněkud autoritářským, zvláště když finanční výbor, v němž chybí jakýkoli zástupce opozice, není příliš demokraticky sdílný. I proto se zdá, že velkolepý rozpočet je slepen z přesného součtu nepřesných a imaginárních čísel. Podstatou krásy ekonomie je detail, a právě na něm stojí celek i kvalitní výsledek. Ale tyto elementární podklady jsou v našem městě přísně tajné. No tak tedy díky za dáreček.