K dalšímu rozvoji cestovního ruchu

8. 3. 2014 v 17:38, Mgr. Lukáš David

Na úvod mého krátkého zamyšlení mi, vážení čtenáři, dovolte jedno malé poděkování. Ve funkci ředitele Znojemské Besedy skončil před časem pan Dušan Varga. Odešel ze své funkce po více než třech letech a zanechává po sobě spoustu vykonané práce, mnoho výzev pro svého (snad brzkého) nástupce, ale především skvěle fungující tým.

Musím asi nejen za sebe přiznat, že přes rozpačité začátky spojené mimo jiné s nešikovnými mediálními prohlášeními a na první pohled ne zcela pochopitelnými kroky se mu ze Znojemské Besedy podařilo vybudovat opět dobře fungující instituci. A právě za to mu patří moje veliké uznání. Jako správný manager totiž pochopil co je třeba a obklopil se mladými, progresivními a výkonnými lidmi, kteří mají svoji práci rádi. Došlo mu, že v těchto lidech nemá cítit kariérní ohrožení sebe sama, ale musí naopak naplno využít jejich profesního potenciálu. Osobně si myslím, že se mu to alespoň na půdě „kultury dovnitř“, tedy pro nás Znojmáky, podařilo. Jak ale přiznal ve svém bilančním rozhovoru, nebylo to vlivem jednotlivých zájmových skupin i kvůli tlaku jeho nadřízených vždy jednoduché. 

Záležitostí, která však musí nutně trápit všechny, kteří tak či onak spojili svoji existenci s fungujícím cestovním ruchem, je jeho dlouhodobá stagnace nebo spíše postupný úpadek. Nemám tím teď snad na mysli dramaticky klesající počet sezónních návštěvníků našeho města a regionu. Myslím tím dlouhodobou koncepci, která by po široké diskuzi s odborníky z oboru byla naplňována a dokázala nejenom mně, že pro představitele našeho města je rozvoj turistického ruchu opravdovou prioritou a ne jen volebním heslem. V této oblasti Znojemská Beseda podle mého názoru svoji roli dlouhodobě neplní. Důvodů je jistě více, já však ty hlavní spatřuji právě v tom, za co jsem Dušana Vargu o několik řádků výše vyzdvihoval. Skvěle fungující tým pod leaderem, který naplňuje cíle jisté dlouhodobé koncepce. Je jistě velkou chybou, že funkce ředitele Znojemské Besedy je do značné míry funkcí politickou. Cestovní ruch a jeho rozvoj by totiž podle mého názoru nemělo být „politikum“, nýbrž téma, které se kontinuálně rozvíjí bez ohledu na politické otřesy. Protože se už nějakou dobu o situaci v tomto oboru zajímám, vím, jak důležité jsou především osobní kontakty a přátelské vazby, které vznikají teprve na bázi dlouhodobé spolupráce. Neustálou výměnou vedoucích osobností mizí i pracně vybudované kontakty, což oboru jistě neprospívá. S ohledem na dlouhodobý rozvoj oblasti cestovního ruchu by situace měla odpovídat spíše onomu známému rčení o psech, kteří štěkají, zatímco karavana táhne dál.  

V současné době, kdy probíhá výběrové řízení na nového ředitele Znojemské Besedy, jsem i já krátce zvažoval, zda se o toto místo neucházet. Nakonec jsem ale po debatách s mně blízkými lidmi došel k názoru, že je třeba dát cestovnímu ruchu a jeho organizaci zcela jiný institucionální rozměr a zamyslet se nad jeho dalším fungováním a rozvojem vůbec. Nevymýšlet ale přitom vymyšlené, spíše se nechat inspirovat dobrým příkladem měst a regionů, která jsou nám svým charakterem velmi blízká, např. Mikulovem a Českým Krumlovem, která nám mohou být v lecčems vzorem. Fakt, že z obou měst zaznívá ochota ke spolupráci, mě naplňuje nadějí, že budu jako člen sdružení Pro Znojmo moct po úspěšných volbách naplňovat náš volební program. O tom, jaké konkrétní kroky naše sdružení v tomto oboru připravuje, se na stránkách Znojemského týdne dozvíte zase někdy příště.