Jak se dělá turismus v Dolním Rakousku

19. 3. 2013 v 21:37, Otto Bouda, Ing. Zuzana Boudová

Na pozvání průvodcovské agentury REMO Agency ze Znojma jsme 18. března navštívili dolnorakouský Poysdorf a tamní sídlo agentury Weinvierel Tourismus GmbH, která zabezpečuje pro dolnorakouskou Vinnou čtvrť destinační management. Této návštěvy se kromě nás zúčastnili i zástupci znojemských firem z oblasti turistického ruchu a několik zástupců městského úřadu. 

Byli jsme přijati marketingovou manažerkou společnosti Mag. Ursulou Artner-Rauchovou. Zajímavě a věcně jsme pohovořili na téma fungování a podpora turismu v Dolním Rakousku a seznámili jsme se s celým systémem práce agentury. Vinná čtvrť / Weinviertel je považována za jednu z „nejospalejších“ částí Rakouska a na této tezi postavili celý destinační marketing. Lákají turisty především na klid, pohodu a skvělé kulturní a gastronomické zážitky. Agentura Weinviertel Tourismus je zřízena jako společnost s ručením omezeným, kterou ze 48% vlastní Země Dolní Rakousko, zbylé podíly mají jednotlivá města a obce. Dvacítka zaměstnanců agentury má rozdělené úkoly v tvorbě programových balíčků, zajištění obsazenosti ubytovacích kapacit, propagace místních firem a komunikace s médii. Samozřejmostí jsou pracovníci call centra, kteří jsou schopni ústně i písemně odpovědět na jakékoliv dotazy. Zaměstnanci organizace jsou vybíraní pro svoji odbornost, nikoli pro politickou příslušnost. Velký důraz je kladen na práci s internetem a sociálními sítěmi. Celá organizace je momentálně financována především z projektů Evropské unie a ze zemského a obecních rozpočtů. Důraz je kladen na propojení všech složek cestovního ruchu a účelné využívání finančních prostředků. U nás do velké míry chybí propojení veřejného a soukromého sektoru, jednotlivé segmenty fungují odděleně, a tím nedokáží plně využít turistický potenciál daného území. V tom se jistě máme co učit. 

Velmi inspirativní bylo zjištění, jak fungují výběrová řízení. Stěžejním faktorem není jen cena zakázky, protože ta je již předem daná. První výběrové řízení je na projekt, který zjistí, co je za dané finance možné získat. Jednotlivé dílčí části projektu jsou dále postupovány dle klasického výběrového řízení, kde se snaží získat co nejlepší cenu. Vše je pod velmi přísnou kontrolou. Takto postupují i při organizaci zemských výstav, které probíhají každé dva roky a jejich cílem je zviditelnit některou část regionu. Tyto výstavy mají též za úkol zajistit opravu některé památky. Tématická výstava v místě zůstává natrvalo a dále slouží k rozvoji turismu. V letošním roce se výstava koná v samotném Poysdorfu a jejím tématem je vinařství – Wein & Brot (Víno & chléb). Tyto výstavy jsou v Rakousku velmi dobře propagovány a navštěvovány. V Poysdorfu je očekáváno až 500 tisíc návštěvníků!

I přes určitou kulturní rozdílnost jsme zjistili, že řadu fungujících postupů v Rakousku lze aplikovat na naše podmínky. Zásadní problém na naší straně však spočívá v řízení turistického ruchu z pozice příliš velkého kraje, který není schopen koncepčního a účelného destinačního managementu směrem do mikroregionů. Spolupráce s rakouskou stranou by pro nás naopak mohla být velmi inspirativní a vzájemně výhodná pro turisty a podnikatele v turistickém ruchu, ale i pro výrobce a zpracovatele místních surovin a zástupce dalších tradičních oborů. Určitým problémem je jazyková bariéra, která však není nepřekonatelná. 

Naši delegaci přivítala též starostka Poysdorfu. Prošla s námi vznikající zemskou výstavou a bylo jen škoda, že se o své zkušenosti nemohla podělit s politickými představiteli města Znojma (ČSSD). Ti se totiž na poslední chvíli bez udání pádného důvodu omluvili. Nejspíše tím vyslali signál, že o tuto oblast rozvoje našeho příhraničního regionu nemají zájem. Tato situace byla vůči ochotným rakouským partnerům velkým faux pas. 

Turistický ruch v Rakousku funguje jako přirozený transfer finančních prostředků z bohatších do chudších oblastí. Jsme rádi, že všechny informace i know-how je agentura Weinviertel Tourismus ochotna dále předávat a podává ruku ke spolupráci. Setká se však s patřičným zájmem kolegů z jižní Moravy?