Znojmo - krásné město s nespokojenými lidmi

9. 3. 2014 v 21:35, PhDr. Jiří Kacetl, Bc. Jakub Krainer

Znojmo. Ve středověku jedno ze tří, později šesti předních královských měst Moravy a velká hraniční pevnost. Po vzniku habsburské monarchie metropole celé jihozápadní Moravy i severní části Dolního Rakouska, profitující z tranzitního obchodu a širokého zemědělského zázemí, pěstování vinné révy a od 19. století též produkce vyhlášených nakládaných okurek. 

Před první světovou válkou pulsující statutární město s převahou německého obyvatelstva na okraji centra monarchie, po vzniku Československa sice posilněné přílivem českého obyvatelstva, avšak odsunuté na okraj zájmu státu („do Prahy daleko!“) a trpící za novou celní hranicí ztrátou svých dolnorakouských odbytišť. Po roce 1945 prošlo razantní etnickou obměnou, kdy podnikavé německé starousedlíky nahradilo různorodé slovanské obyvatelstvo z chudších oblastí Čech, Moravy, Slovenska i balkánských zemí. Město se stalo „vzorným hraničářským městem“, plným vojáků, rozvědčíků a příslušníků pohraniční stráže. S tímto dědictvím musíme počítat i pro 21. století.

Od roku 1945 až do roku 2006 se vedení znojemské radnice neobešlo bez zástupců komunistické strany. Levicové strany tu jsou dnes v parlamentních volbách velmi silné, znojemská komunistická senátorka je dle způsobu vystupování a vyjadřování pravou ženu z lidu. Levice profituje nejen z pevného voličského jádra, ale i otrávenosti a nejistoty po korozi socialistického zemědělství a vytunelování potravinářských závodů včetně slavné okurkárny Znojmie. Do karet jí hraje malá podnikavost místních, nízká vzdělanost a také latentní šovinismus a xenofobie.

 Ve volebním období 2006-2010 se blýsklo na lepší časy. Komunisté poprvé od války skončili na radnici v opozici, nové středopravé vedení radnice zahájilo proces výrazných změn, zejména na poli cestovního ruchu. Zpoždění však bylo a stále je veliké. A konkurence na tomto poli taktéž. Nastupující hospodářská krize a přehřátí eurodotačního „závodu“ uvrhly město do dluhů a korupční aféra na radnici před volbami v roce 2010 znamenala malé zemětřesení.

Tak jsme došli do současnosti. Ve vedení města zasedli po posledních volbách vesměs neznámé tváře sociální demokracie, spoléhající na podporu a poradní tým velkého hejtmanského guru v Brně. Za jejich zády se vrátili rafinovaně k moci znojemští komunisté. Nač invence, nějaká vize, dlouhodobý plán pro město? Stačí přece jen tak přežívat a využívat výhod mocenského aparátu. Radnice ve Znojmě tak opět tápe. Ač hlásá „otevřenost“ a „šetrnost“, ve skutečnosti svým občanům mnohé zatajuje a neuváženě rozhazuje. Nejkřiklavější je v tomto směru prodej dvou tisíc (!) městských bytů jejich nájemníkům za pouhou třetinu jejich odhadní ceny. Jak v tomto ohledu obstojí zákonná povinnost starat se o majetek města s péčí řádného hospodáře? Údiv budí i některá výběrová řízení na velké zakázky, která vyhrávají předem známé firmy napojené na oranžový moloch na kraji. Zažitý systém velkých politických stran je v krizi. Občané kroutí hlavou. Je tohle to, co jsme chtěli?

Již z historického shrnutí v úvodu vyplývá, že Znojmo má potenciál navíc. Unikátní poloha a genius loci, půl druhé stovky kulturních památek, v okolí tradiční vinařství, panenská příroda Národního parku Podyjí, přitom jen 80 minut vlakem od Vídně… Je na čem stavět. A tak jsme se jako občané rozhodli jasně vystoupit. Kdo jsme? Jsou mezi námi mladí a nezkažení, plní energie. Záruka nadšení. Stejně jako zralí, jejichž zkušenosti a myšlenkové bohatství nám mohou zavedené strany závidět. Naše řady posilují bývalí i současní městští zastupitelé. Základem je pro nás aktivní práce v občanských spolcích; konec konců odtud komunální politika v druhé polovině 19. století vzešla.

Naše vize pro město je založena na slušnosti, odpovědnosti, erudici, dobré znalosti místních poměrů a také na umění naslouchat jiným názorům a polemizovat s nimi. A protože politiku vedenou z čistě občanských pozic naše zákony neumožňují, založili jsme neformální politický klub „Pro Znojmo“ a stali se příznivci hnutí Starostové a nezávislí. Myšlenky, na kterých hnutí stojí, jsou nám velmi blízké. Oceňujeme zásadovost a dobrý morální kredit poslanců a senátorů tohoto hnutí v parlamentu, tleskáme fantastickému úspěchu při prosazení spravedlivějšího přerozdělování daní ze státní pokladny mezi obce a města. Formát politického hnutí je taktéž oproti straně výhodou, neboť je pro občany – voliče důvěryhodnější, a přitom zajišťuje pro své členy či příznivce potřebný informační servis.

 

Starostové a nezávislí usilují o naplnění čistých cílů čistými cestami. Pevně věříme, že i nám ve Znojmě se podaří vyvést město z cesty nespokojených občanů, klientelismu a nekvalitní práce na radnici a celkového ekonomického a kulturního úpadku. Místu, kde bude radost žít a pracovat. Kam se lidé budou rádi vracet. Jde nám rovněž o celý spádový region, kterému dnes tolik chybí společné kolektivní povědomí. Ano, věříme, že okresy měly velký smysl a že vznik krajů byl v řadě ohledů velmi špatným tahem. Víme, že cesty k nápravě existují. A máme vůli je využít a trpělivě kráčet dílčími body až k našemu vysněnému cíli: Znojmu jako ozdobě jihozápadní Moravy i celé České republiky.