Máme mít nový krytý bazén?

9. 3. 2014 v 20:43, Ing. Karel Fiala

Naše radnice v současné době poněkud skrytě projednává další velmi nákladný projekt. Ten se týká vybudování nového krytého bazénu. 

Návrh předpokládá, že by uvažovaná stavba byla umístněna do areálu stávajícího letního koupaliště Louka. Moderní krytý bazén se širokým zázemím včetně fitness centra je jistě zajímavá akce a důležitá součást infrastruktury, avšak vybudování takového sportoviště a relaxačního zázemí vyjde na přibližně 250 až 300 milionů. Takové náklady zatíží městský rozpočet na několik let a je otázkou, zda by nebylo výhodnější zrekonstruovat stávající objekt lázní, a to i s ohledem na provozní náklady, kterými je toto zařízení dotované nyní, a na dotace, kterými bude potřeba sanovat objekt nový. Je tedy nezbytně nutné provést analýzu všech faktů, výsledek podrobit kritice a optat se občanů, zda si takovou megainvestici opravdu přejí, a logicky tak omezit jiné důležité projekty, které by mohly přinést i zvýšení zaměstnanosti a zkvalitnění života obyvatelům, na které však budou chybět investiční zdroje. Velmi důležitý aspekt při rozhodování je i informace o možnosti získání dotací. Je potřeba předvídat a definovat, jaké jsou skutečné priority v rozvoji města, které by měly sloužit efektivně všem občanům. To je základní atribut dobrého manažera, tedy i starosty. Dokud tyto základní ekonomické argumenty nebudou známy, nemělo by se dále pokračovat v projektové přípravě, která jen sama o sobě bude stát daňové poplatníky dva a půl milionu korun.  Na nedostatek investic a sponzorství do sportu nemůže nikdo žehrat, to je v našem městě na vysoké úrovni. Proto mohou naše sportovní kluby ve fotbale a hokeji hrát nejvyšší soutěže. Takové unikátní zastoupení ve vrcholových soutěžích nemá jiné nekrajské město. Rada města Znojma by měla dát hlavy dohromady a rozumně posoudit, jak se postaví k nátlaku lobby kolem pana Kyněry na vybudování tohoto plaveckého stánku a učinit moudré rozhodnutí tak, aby v našem městě nebyl podle vzoru Prahy realizován nový tunel Blanka. Pan starosta se nedávno veřejně vyznal, že by měla existovat dlouhodobá vize rozvoje města a na to navazující dlouhodobé plánování přesahující jedno volební období. Při tomto prozření jaksi taktně zamlčel, že ho k tomuto dlouhodobě vybízí opozice a občanské iniciativy. Projekt výstavby lázní je toho všeho exemplárním případem. A právě proto je nutné zvažovat všechna pro a proti a nezavazovat se do budoucna k něčemu, co je prakticky velmi těžko realizovatelné.