Zpráva o stavu revitalizaci parků

9. 3. 2014 v 20:42, Ing. Karel Fiala

Doby se pomalu mění. Zatímco dodnes nebyla možná komunikace mezi občanskou společností a vedením města o věcech veřejných, objevují se první náznaky toho, že vedení města si začíná uvědomovat skutečnost, že není nikomu nezodpovědnou vrchností. Tak se pod tlakem veřejnosti uskutečnil dialog o revitalizaci parků.

Pan starosta splnil to, co slíbil a ustanovil dvě pracovní komise k tomuto problému. Jednu pro oblast architektury a druhou pro vlastní zeleň. Nominováni do těchto skupin byli zástupci projekční kanceláře, občanských sdružení a nezávislí. Bohužel, po dvou kolech jednání k významné shodě nedošlo. Páni architekti Říčný a Todorov zcela logicky obhajovali svůj projekt, který zpracovali na základě požadavků minulé radnice a své autorské licence, považují ho logicky za dobrý, kodex architektů jim nedovoluje velké kompromisy. 

Naproti tomu zástupci občanů požadujících změnu projektu argumentovali tím, že parky by se měly vrátit do podoby před jejich devastací, která byla pro návštěvníky naprosto komfortní. Už samotný název projektu (revitalizace) v sobě nese princip obnovy a nikoliv vytvoření jakéhosi novotvaru, který neodpovídá kulturně historickým tradicím a vzpírá se funkčnosti a odkazu našich předků. Kdybychom dovolili vymazat tuto hodnotu, přišli bychom o veliký kus naší historie a sounáležitosti lidí se svým městem. Modernistické pojetí ve Středním parku občanům příliš nekonvenuje a nepřináší ani nové lepší funkční požitky. Podobné tsunami se chystá i na Dolní park, kromě urbanistického a architektonického ztvárnění jde hlavně o vlastní ústřední alej, kde projekční kancelář navrhuje razantní a jednorázové řešení. Dojde znovu k úplnému vykácení stávajících kaštanů a jejich nahrazení fialovými kultivary, tak jako v parku středním. Výsledkem těchto jednání je tedy skutečnost, že tyto dva protichůdné návrhy doputují do rady města, která bude rozhodovat, jak se bude dále postupovat. Doufejme, že převáží zdravý rozum, který zastává čím dál více Znojmáků, a podoba parků se tak navrátí do své podoby z první poloviny minulého století. Je zcela jasné, jak bude rozhodování těžké a nikomu ho nezávidím. Na jedné straně přání občanů a na druhé autorská práva zhotovitelů s právem je soudně vymáhat. Proto by se páni radní mohli obrátit na občany, aby rozhodli v historicky prvním referendu v historii Znojma, které by udělalo jasnou tečku, když byl zpackán počátek.