Je pan starosta vlastníkem estetického grálu?

9. 3. 2014 v 20:39, Ing. Karel Fiala

V minulém čísle Znojemského týdne se pan starosta vrátil k tématu revitalizace znojemského parku. Bohužel ne nějakou vtipnou filipikou či skvostným názorem, ale pouze přízemními poukazy na „neschopnost“ představitelů nezávislého hnutí „Zachraňme parky“, která jde ruku v ruce s jejich „krvelačnou touhou po moci“.

Tento nevkusný atak nelze přejít úsměvem, ač by si polopravdy nic jiného nezasluhovaly. A tak pěkně popořadě. Pan starosta si dělá starosti o kvalifikaci oponentů a vytýká jim jejich nevzdělanost, a tedy do očí bijící drzost vést diskuzi o tom, jak parky mají vypadat. Jak to tedy je s teorií kulturnosti a nekonečně nadčasového hledání ideálu krásy, estetična a propojování současnosti s odkazem na to, co stvořili naši předkové, a logickou odpovědností nás za to, co my zanecháme našim potomkům. Tohoto svatého grálu nedosáhl ani největší arbiter elegantiarum všech dob, bájný Petronius. Když měl schválit a pochválit císaři jeho dílo, raději spáchal sebevraždu. V oblastech, kterým vládnou múzy, neexistuje objektivní pravda, ale pouze cit pro věc samou. Nikdo nemůže říci, že tento druh umění je to nejlepší, že tento obraz je nejkrásnější a tato architektura nejskvostnější. K tomu, co je hodnotné a co ne, docházíme zkušeností a ne vzděláním. Školometství může jen poznání urychlit. V minulosti docházelo často k tomu, že někteří jedinci se pokoušeli diktátorsky definovat, co je krásné a co ne. Vzpomeňme jen na nedalekou minulost, kdy vzdělanec a akademik Zdeněk Nejedlý naprosto zdevastoval českou kulturu socialistickým realismem a vše jiné bylo zavrženíhodné a mohli to stvořit jen bloudi a nepřátelé. Pan starosta do role takovýchto veleodborníků nominoval autory projektu (Říčný, Todorov). Hodnotit sám sebe je absolutní protimluv. Dále pana Poláčka, architekta, který dostává městské zakázky. Pana Samka jež je odedávna bytostným nepřítelem Okrašlovacího spolku. To jsou ti odborníci, kteří měli spor nezávisle zhodnotit. Domnívám se, že vše bylo dáno předem. Samou podstatou diskuse však měl být spor, zda revitalizace parků měla být onou obnovou původního známého stavu, jež existoval do poloviny minulého století, nebo zda má být tento klenot města Znojma nahrazen avantgardní podobou, která sama je důsledkem krize modernity a které chybí tvořivost a originalita tolik potřebná pro to, abychom nežili v konformním světě, kdy jednotlivá sídliště jsou si podobná jako vejce vejci. Je nám souzeno sdíleti společný genius loci našeho úžasného města, a proto angažovanost aktivních občanů je věcí přirozenou a demokratickou. Spoluúčast na fungování města je tou základní podstatou demokracie. Ta se nesmí projevovat jen jednou za čtyři roky ve volbách, ale aktivitou průběžnou při zachování zastupitelského systému. Jde jen o fundamentální otázku mravní společnosti, zda hledáme spravedlivý přístup, či spravedlivou moc. Zde se skutečně s panem starostou filozoficky rozcházím, protože mi jde o spravedlivý přístup a ne o moc. Nebo jsem se zbláznil?